Повідомлення “Людина особистість”

Протягом довгих тисячоліть, практично кожен намагався відповісти на питання: Що таке я за «людина», навіщо я народився, яке моє призначення. Дуже важливо намагатися пізнати себе, висніть, на що здатний, хто ж він.

Говорячи про людину, як про особистість, дуже часто мається на увазі саме соціальна складова його сутності. Адже, як відомо, людина поєднує в собі і громадську і біологічну природу, але саме соціум визначає який ступінь розвитку, як особистість.

У житті людини існує три етапи становлення – індивід, індивідуум і особистість. Перша стадію він проходить при народженні, поки людина не преобрел ніяких звичок, якихось особливих, притаманних тільки йому рис, що виділяють його із загального числа людей, він просто представник людського роду, він – індивідуум. Коли людина проявляє основні риси свого темпераменту, розкриває свою несхожість, певні особливості зовнішності, він проявляє свою індивідуальність.

А ось особистість вже-це з’єднання соціальних якості, які індивід придбав в життя і він їх демонструє своєю поведінкою.

Кожна персона досягає цього рівня розвитку в результаті взаємодії з суспільством. Якості особистості-це не вроджена, а придбаними в результаті розвитку, навички. Чим активніше розвиток людини, тим більш яскраво виражаються в ньому риси, які виділяють його як особистість. Складовими особистості є: 1) знання, вміння, навички, які він накопичив у результаті життєдіяльності 2) характер, поведінку, звички людини 3) світогляд, самосвідомість.

Для становлення найважливіших рис, які формують людину, як особистість виділяють:

  • Виховання, яке прищеплює якості людині, допомагають виробити характер.
  • Освіта, воно забезпечує знаннями, необхідними для становлення і розвитку особистості.

Ці два фактори передають людині найважливіший досвід соціалізації, що впливає на становлення особистості. Кожен з людей є особистістю, унікальною, цінної для суспільства, як складова його частина. А наскільки яскравою буде особистість, залежить вже від тих якості, які людина виробить у себе.

Посилання на основну публікацію