Поведінка, що відхиляється і її види

Поведінка людини, що відповідає прийнятим у суспільстві нормам, називається нормативним. Його протилежністю є девіантна, або відхиляється, поведінку. Девіантна поведінка – поведінка, що відхиляється від загальноприйнятих, соціально схвалюваних, найбільш поширених і усталених норм, характерних для певного суспільства. Поширення такої поведінки в значній мірі пов’язано з переходом від традиційного суспільства до індустріального. Якщо в першому вплив сім’ї та громади в процесі соціалізації було домінуючим, то в індустріальному суспільстві контроль сім’ї за цим процесом знизився. Неповне засвоєння норм призводить до формування девіантної поведінки. Крім того, індустріальне, а тим більше постіндустріальне суспільство в цілому набагато більш терпимо до носіїв такої поведінки.

Основні форми девіантної поведінки: наркоманія, пияцтво, проституція, злочинність, ігрова залежність, суїцидальну (що веде до самогубства) поведінка. Девіантна поведінка деструктивно або аутодеструктивного, тобто воно завдає реальної шкоди оточуючим людям або самої особистості. Девіантна поведінка супроводжується явищами соціальної дезадаптації (часткова або повна втрата людиною здатності пристосовуватися до умов соціального середовища). Іноді виділяють два рівня відхилень у поведінці: докріміногенний (форми поведінки, які не становлять безпосередньої небезпеки для оточуючих) і криміногенний (дії і вчинки, що виражаються в злочинних кримінально карних діяннях). Інші вчені розрізняють девіантна і делінквентна поведінка, розуміючи під останнім вчинення злочинних діянь, тобто порушують не тільки моральні, а й юридичні норми, прийняті в суспільстві.
Девіантна поведінка може носити не тільки індивідуальний (окрема людина відхиляється від норм), а й колективний характер. В останньому випадку воно може бути пов’язане з субкультурами (наприклад кримінальними), отвергающими прийняті в суспільстві норми. При цьому з точки зору цієї субкультури їх поведінка відповідає усталеним в ній нормі. Певні категорії населення, які більше за інших схильні здійснювати делінквентні вчинки, звуться груп ризику. Серед них особливо багато молоді.

Виділяють первинні і вторинні відхилення. Первинними називають такі відхилення, які відрізняються від норми незначно і не кваліфікуються в суспільстві як такі. Вторинне відхилення – відхилення від існуючих норм, яке однозначно трактується оточуючими як девіантна. Носій вторинних відхилень виразно відчуває на собі негативні санкції, що погіршує його становище в суспільстві.

Американський соціолог Роберт Мертон, який вважав причиною девіацій розрив між цілями суспільства та соціально схвалюються засобами їх здійснення, виділив кілька типів поведінки в залежності від ступеня девіантності: конформізм (повна відповідність культурним цілям і засобам, повністю недевіантний тип поведінки); інновація (згода з схвалюються даною культурою цілями при запереченні соціально схвалюваних засобів їх досягнення); ритуализм (заперечення цілей даної культури, але прийняття і використання традиційних, схвалюваних суспільством засобів їх досягнення); ретретизм (втеча від дійсності, заперечення і цілей, і соціально схвалюваних засобів їх досягнення); бунт (форма поведінки, не тільки заперечує, але і прагне замінити старі цілі і засоби, спосіб дій, який передбачає відчуження від панівних цілей і стандартів і формування нових цілей і засобів).

Іноді соціологи вказують на те, що девіантна поведінка може носити позитивний характер. У таких випадках зазвичай йдеться про людей зі світу мистецтва, за якими суспільство зберігає за собою право на недотримання норми, вимагаючи, проте, замість високого ступеня креативності. Наприклад, визнаний у всьому світі письменник Л. Н. Толстой вів спосіб життя, абсолютно не відповідав його статусу і становища, проте з точки зору суспільства це розглядалося як можна пробачити каприз творчої особистості.

Посилання на основну публікацію