Потреби і інтереси людини

Ключові слова: потреби, види потреб, табу, сублімація, інтереси.

Поведінка людини визначається багатьма особистісними і соціальними чинниками – потребами, інтересами, табу (громадськими заборонами), соціальними нормами. Перші два чинники безпосередньо пов’язані з окремою людиною. Розглянемо їх.

Потреба людини – це його потреба в чому-небудь, задоволення якої принесе поліпшення фізичного або духовного стану людини. Потреби є базою для формування мотивів діяльності – спонукальних сил.

Зазвичай потреби поділяють на первинні та вторинні. Первинні – потреби вроджені, задоволення яких для продовження життєдіяльності людини обов’язково. Приклад: потреби в їжі, сні, відпочинку, в безпеки і т.п. Вторинні – потреби набуті, без задоволення більшості яких людина в принципі прожити може. Приклад: потреби в спілкуванні, дружбі, розумінні, читанні, престиж і повагу і т.п.

Американський психолог Абрахам Маслоу розробив більш детальну класифікацію потреб. У його теорії вона має вигляд піраміди (починаємо читати знизу, з перших шарів піраміди):

духовні

(Самовираження, самореалізація, читання, пізнання і т.п.)

престижні

(Самоповагу, повагу іншими людьми, визнання, успіх і т.п.)

соціальні

(Спілкування, дружба, любов, спільна діяльність і т.п.)

екзистенційні

(Безпека і стабільність існування)

біологічні

(Їжа, дихання, сон, відпочинок, продовження роду і т.п.)

Згадаймо властивість піраміди – вищі верстви будуть стояти тільки при стійкості нижніх. Так і в піраміді потреб А. Маслоу – вищі потреби для людини будуть актуальні тільки якщо задоволені нижчі. Так, наприклад, якщо людина голодна або знаходиться в небезпеці, йому вже точно буде не до читання або визнання іншими людьми.

У сучасній науці ідея піраміди потреб А. Маслоу піддається критиці. Так, можна згадати чимало прикладів – замкнута людина, що не задовольнив соціальні потреби, досягає успіхів у написанні віршів, задовольняючи духовні. Відомі приклади з Ленінградської блокади – жителі цього міста-героя в дні блокади, забувши про задоволення біологічних і екзистенціальних потреб, які одержували мізерний пайок на день, перебуваючи під безперервною загрозою артобстрілів гітлерівських військ, заповнили зал на прем’єрі Сьомої симфонії Д. Шостаковича. Це музичний твір стало символом швидкої деблокади Ленінграда і Перемоги. У цих прикладах проявляється дія сублімації – перенесення енергії незадоволеною нижчої потреби на актуалізацію і задоволення вищестоящої.

На відміну від тварин, людина найчастіше задовольняє потреби в соціально прийнятних формах. Задоволення потреб суспільство контролює за допомогою моралі і моральності, а також табу – заборон на певні, соціально неприйнятні форми поведінки. Приклад табу – заборона на наругу над померлими людьми.

Потреби лежать в основі інтересів особистості. Інтерес – цілеспрямоване, емоційно забарвлене ставлення людини до об’єкта його потреби. Наприклад, у людини яскраво виражена потреба читати. Об’єктом його інтересу стануть книги.

За критерієм суб’єктів (носіїв) інтерес можна розділити на:

– індивідуальний інтерес;
– груповий інтерес;
– соціальний інтерес (інтерес всього суспільства). Наприклад, якщо людина цікавиться читанням – то це його індивідуальний інтерес; група друзів має інтерес до комп’ютерних ігор – це груповий інтерес; суспільство в цілому зацікавлене в зниженні злочинності – це інтерес всього суспільства.

Інтерес не слід плутати зі схильністю – орієнтацією на певну діяльність, в тому час як інтерес спрямований на об’єкт. Приклад: у людини може бути схильність до математики, але його інтересом є числові закономірності і рівняння. Не завжди інтерес взаємопов’язаний зі схильністю: людина може мати інтерес до якогось об’єкту, при цьому схильності до діяльності, пов’язаної з ним, у людини може і не бути. І навпаки, навіть якщо у людини є схильність до якого-небудь виду діяльності, це не означає, що у нього з’явиться інтерес.

Інтереси залежать від безлічі факторів – від виховання, приналежності людини до того чи іншого соціального прошарку, рівня освіти, достатку, віку, оточення і т.п. Інтереси з віком змінюються.

Потреби і виникли на їх основі інтереси – найважливіші спонукальні стимули до діяльності.

Посилання на основну публікацію