Постійні і змінні витрати: визначення

Для працюючого на ринку виробника принципово важливо правильно оцінювати рентабельність (показник економічної ефективності) підприємства. Виявляють рентабельність продукції, рентабельність основних засобів, рентабельність продажів, рентабельність виробництва. Рентабельність виробництва розраховується як відношення прибутку від реалізації до суми витрат на виробництво і реалізацію товарів і послуг. Витрати на виробництво (витрати виробництва) – витрати виробника на придбання і використання факторів виробництва. Витрати на виробництво бувають постійні і змінні.
Постійні витрати – частина витрат, яка не залежить від обсягу продукції, що випускається на даний момент часу. Постійні витрати збережуться, навіть якщо виробництво на підприємстві повністю зупиниться. До постійних витрат відносяться, наприклад, витрати на утримання будівлі, орендна плата за землю, витрати на безпеку, заробітна плата управлінського персоналу. Змінні витрати – частина витрат, величина яких на даний період часу перебуває в прямій залежності від обсягу виробництва і реалізації продукції. Змінні витрати безпосередньо пов’язані з поточним виробничим циклом.

До змінних витрат відносяться, наприклад, оплата праці робітників, витрати на придбання сировини і комплектуючих, оплата транспортних послуг, витрати на просування конкретного продукту. Прибуток – різниця між виручкою від реалізації товарів і послуг і витратами на виробництво і збут цих товарів і послуг. Розрізняють бухгалтерську (різниця між сукупною виручкою і бухгалтерськими витратами) і економічну (різниця між сукупною виручкою та економічними витратами, що включають в себе абсолютно всі витрати, включаючи, наприклад, упущену вигоду) прибуток. Якщо бухгалтерський прибуток перевищує економічну, це свідчить про неефективність виробництва.

Посилання на основну публікацію