Постійні і змінні витрати виробництва

Успішність підприємницької діяльності (бізнесу) визначається розміром прибутку, розрахунок якої здійснюється за формулою:

виручка – витрати = прибуток.

Які ж витрати повинен понести виробник для того, щоб створити товар або послугу? це:

 • витрати на сировину і матеріали;
 • витрати на комунальні, транспортні та інші послуги;
 • виплати податків, страхових внесків, відсотків по кредиту;
 • виплати зарплат працівникам;
 • амортизаційні відрахування.

Витрати інакше називаються витратами виробництва. Вони бувають постійними і змінними. Постійні і змінні витрати фірми на виробництво і реалізацію одиниці товару складають її собівартість, яка виражається в грошовій формі.

Постійні витрати – це витрати, які не залежать від обсягу продукції, що випускається, тобто витрати, які виробник змушений зробити навіть якщо його дохід не склав і рубля.

До них відносяться:

 • орендні платежі;
 • податки;
 • відсотки по кредитах;
 • страхові виплати;
 • витрати на комунальні виплати;
 • зарплата управлінського персоналу (адміністраторів, окладна частина зарплати менеджерів, бухгалтерів та ін.);
 • амортизаційні відрахування (витрати на заміну або ремонт зношеного обладнання).

Змінні витрати – це витрати, величина яких залежить від обсягу продукції, що випускається.

В тому числі:

 • витрати на сировину і матеріали;
 • витрати на паливо;
 • оплата електроенергії;
 • відрядна оплата праці найманих робітників;
 • витрати на транспортні послуги;
 • витрати на тару і упаковку.

Динаміка витрат залежить від фактора часу. Протягом короткострокового періоду діяльності фірми одні фактори є постійними, а інші змінними. А протягом довгострокового періоду всі фактори є змінними.

Посилання на основну публікацію