Попит і пропозиція — доповідь

Основою функціонування ринкового механізму є попит, пропозиція і ціна. Цими елементами регулюється поведінка виробників і споживачів в умовах конкурентного ринку. Розглянемо яким чином.

Попит виходить від споживача і виражається в затребуваності конкретного товару на певному ринковому сегменті. По суті попит є реакцією споживачів на ціну або моду, яка виражається в їх готовності купити конкретний товар у конкретного продавця і за конкретну ціну. Існують цінові та нецінові фактори попиту. До нецінових відносяться доходи споживачів, мода і смаки, чисельність споживачів на ринку, сезонність, традиції місцевості, очікування зниження або підвищення цін. Крім того, споживачі, перш ніж купити товар, оцінюють ціни на товари – комплементи (кеди-шнурки) і товари – субститути (рис-гречка, чай-кава).

Пропозиція виходить від виробника і визначається, як його можливість і готовність продати конкретний товар конкретному покупцеві за конкретну ціну. Тут також існують цінові і нецінові фактори. До останніх відносяться ціни на сировину, технології виробництва, податки і мита, кількість конкурентів на ринку, очікування зниження або підвищення цін.

Ціна – це кількість грошей, що визначають вартість товару або послуги. Інформація про зміну ціни дозволяє виробнику нарощувати або скорочувати виробництво. Ціна формується попитом на товар і не може встановлюватися по волі конкретного виробника або держави. У реальності, на один і той же товар встановлюються дві ціни: попиту і пропозиції. Ціна попиту – це максимум грошей, за якою покупець погоджується купити товар. А ціна пропозиції – це мінімум грошей, за якою продавець погоджується продати товар. Продавець і покупець шляхом торгів приходять до рівноважної ціною, яка влаштовує обох і укладають угоду купівлі – продажу. Теорію рівноважної ціни сформулював Альфред Маршалл – англ. економіст, що вніс істотний внесок в розвиток економічної науки. Він говорив про те, що ринкова рівновага встановлюється при рівних обсягах попиту і пропозиції.

А. Маршалл сформулював закон попиту і пропозиції, згідно з яким чим вище ціна, тим нижче попит і вище пропозиція і навпаки, чим нижче ціна, тим вище попит і нижче пропозицію. Величину попиту і пропозиції можна визначити вимірявши рівень продажів конкретного товару на всьому сегменті ринку.

Адам Сміт – шотл. економіст, у своїй роботі вперше застосував поняття «невидимої руки ринку», який перетворився на популярну метафору. Що означає ця фраза? А то, що окремий виробник товарів і послуг, що має на меті одержання прибутку від своєї діяльності, одночасно створює суспільні блага, без яких неможливо задоволення людських потреб. Таким чином, всі виробники в сукупності, які прагнуть до власної вигоди, «невидимою рукою ринку» спрямовані на інтереси всього суспільства.

Посилання на основну публікацію