Поняття та характеристика цивілізації

Поняття цивілізації включає в себе кілька значень, залежно від контексту.

Поняття цивілізації включає в себе кілька значень, залежно від контексту. У перекладі з латинського «цивілізація» означає державність, від civil – цивільний, державний. Вперше цей термін вжив французький інженер Буланже в 1766 році: «Коли дикий народ стає цивілізованим, ні в якому разі не слід вважати акт цивілізацій закінченим після того, як народу дано чіткі та незаперечні закони: потрібно, щоб він ставився до даного йому законодавства як до триваючої цивілізації.» З тексту зрозуміло, що цим словом він розумів освіченість і саморозвиток.

У загальноприйнятому розумінні – це, в першу чергу, культура. З точки зору суспільних наук, цивілізація – це стадія історичного розвитку людського суспільства, наступна за варварством. Ще одне значення – це ступінь розвитку якої-небудь локальної культури, наприклад, давньоєгипетська цивілізація.

1958 року В Чикаго, вчені виділили основні характеристики цивілізації, притаманні всім її типами, крім первинного:

  • створення писемності;
  • відділення ремесла від землеробства;
  • розшарування суспільства на класи;
  • поява міст;
  • виникнення монументальної архітектури;
  • формування держави.

Для первинної цивілізації характерні тільки два перших пункти.

Поняття цивілізації дуже важливо при аналізі суспільства, так як дозволяє глибше зрозуміти суспільні явища і процеси, а також їх осмислення.

Для більш докладного розуміння цивілізації варто вивчити основні типи цивілізацій.

Посилання на основну публікацію