Поняття та ознаки демократії

Слово «демократія» грецького походження, що означає «влада народу», стало сьогодні найпопулярнішим у всіх країнах світу.

Демократія – це політичний режим, який визнає джерелом влади волю народу.

Ознаками демократичного режиму є:

 • Народовладдя – народ вибирає президента країни і депутатів, які формують законодавчий орган держави (парламент). Вибрані органи влади діють на благо і в інтересах народу. Народ звертається до органів державної влади з пропозиціями, заявами, скаргами; організовує мітинги, демонстрації і тим самим бере участь в управлінні державою.
 • Верховенство закону – дії всіх громадян і груп засновані на законі і не порушують його.
  Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки.
 • Парламентаризм – поділ повноважень парламенту (законодавчої влади) і уряду (виконавчої влади) при перевазі парламенту, який формує уряд з парламентської більшості (членів партій, які за результатами виборів зайняли більшу кількість місць в парламенті).
 • Високий ступінь реалізації всіх прав і свобод громадян, їх гарантованість.
 • Багатопартійність і плюралізм. Багатопартійність означає, що в державі існують правляча і опозиційні партії. Плюралізм – визнання множинності думок, ідеологій.
 • Загальні, рівні, прямі вибори при таємному голосуванні.
 • Правова держава і громадянське суспільство.
 • Ринкова економіка, свобода конкуренції і ціноутворення.
 • Різноманіття форм власності: приватної, муніципальної, державної та інших форм (наприклад, в Україні до інших форм відносяться власність профспілок, власність релігійних організацій).
 • Вищими цінностями демократії є людина, її життя, права і свободи, честь і гідність; рівноправність і законність; гласність і відкритість; плюралізм.
Посилання на основну публікацію