Поняття «суспільство» в різні історичні епохи

Поняття «суспільство» являє собою сукупність людей, які об’єднані між собою економічними, політичними, культурними та соціальними інтересами.

«Суспільство» в різні історичні епохи
Першим суспільством в історії людства було первісне суспільство. Для первісного суспільства були характерні такі риси – об’єднання в групи на основі кровних зв’язків, загальне присваивающие господарство, примітивні релігійні вірування, суспільна влада, відсутність законів, що регулюють суспільне життя.

На зміну первісному суспільству приходить рабовласницьке суспільство (період Античності ). На відміну від первісного суспільства, рабовласницька набуває більш сучасні риси – політичну владу, класова нерівність, закони ( в більшості випадків є антидемократичними ).

Члени рабовласницького суспільства могли жити відсторонено від інших членів, що не міг собі дозволити первісна людина. Після рабовласницького суспільства варто було феодальне суспільство ( Середньовіччя ).

Для нього були характерні такі риси – наявність політичної влади ( де- факто – церковна, де- юре – світська ), розподіл праці, підпорядкування людини законами церкви, антигуманність.

Сучасне, капіталістичне суспільство було сформовано після промислових революцій в Європі. Традиційне капіталістичне суспільство має ті ж рисами, що й сучасне.

Поняття «країна» і «держава»
Дуже часто поняття «країна» і «держава» ототожнюють. Дійсно, ці інститути досить близькі за змістом, проте далеко не однакові. Країна – це територія, яка має чітко певними кліматичними, національними, культурними, політичними і історичними кордонами. Коли ми вживаємо поняття «країна», то часто передбачаємо географічний контекст цього слова.

Держава – це найвищий політичний інститут суспільства, головною функцією якого є захист і реалізація прав і свобод громадян. Держава також виступає регулятором взаємовідносин громадян та інших держав.

Співвідношення понять «країна», «держава» і «суспільство»
Поняття «суспільство», «країна» і «держава» взаємопов’язані між собою. Держава в першу чергу охоплює ту форму влади, яка існує в певній країні. Головною ознакою держави є її територія, тобто наявність чітко визначених кордонів, що і являє собою країну.

Поняття «країна» на відміну від «держава» – більш ємне, тому що включає в собі інформацію соціально -економічного та культурно -історичного змісту. Жодна держава не може існувати без суспільства, так як його головна функція спрямована саме на благо суспільства.

Не слід забувати, що суспільство і є родоначальником держави. Взаємозв’язки суспільство – держава і суспільство – країна не однакові. У той час як держава покликана служити на благо суспільству, саме суспільство служить країні, створюючи його структуру (соціальні, культурні, економічні аспекти).

Посилання на основну публікацію