Поняття суспільства у вузькому і широкому сенсах

На всіх попередніх уроках ми вивчили одне з центральних термінів суспільствознавства – людина. Далі перейдемо до вивчення поняття суспільства. Що таке суспільство? На це питання люди відповідають по-різному. Одні кажуть, що це група людей, яких об’єднали спільні інтереси до чого-небудь: до мистецтва, футболу, читання книг і т.д. Інші стверджують, що суспільство – це історичний етап розвитку: первісне суспільство, рабовласницьке суспільство, феодальне суспільство і т.д. Треті вважають суспільством все людство, яке включає не тільки справжні покоління людей, а й минулі, і майбутні. Четверті наводять як приклад російське суспільство, французьке суспільство, тим самим підкреслюючи, що суспільство – це населення країни. Всі ці визначення вірні. Значить, суспільство – це поняття багатогранне, багатозначне. Вивчити всі існуючі визначення, звичайно, неможливо. Тому пропоную вам запам’ятати два визначення суспільства у вузькому і широкому сенсах.

У вузькому сенсі під суспільством слід розуміти групу людей, об’єднану загальними інтересами, цілями і ознаками.

У широкому сенсі суспільство – це частина світу, що складається з різноманітних форм об’єднання людей і способів їх взаємодії. (Форми об’єднання людей – це групи, а способи взаємодії – це суспільні відносини)

Суспільство, яке воно? Давайте дамо коротку характеристику основних рис суспільства.

  • По-перше, суспільство цілісне, бо складається з елементів і підсистем.
  • По-друге, динамічний, воно не стоїть на місці, змінюється з часом.
  • По-третє, самоврядні і саморозвивається, якщо суспільство припинить керувати самим собою, організовувати і контролювати свою життєдіяльність, то воно неминуче зруйнується.

Названі риси ілюструють якісну визначеність суспільства, тобто його відміну від інших систем, яке полягає в особливій організації світу людей. Людина для реалізації своїх планів і бажань взаємодіє з батьками, братами і сестрами, вчителями, друзями, сусідами. У кожного з яких є свої інтереси, плани і бажання. Про це потрібно пам’ятати завжди! Тому що, якщо дії однієї людини будуть суперечити інтересам навколишніх людей, він не зможе реалізувати задуманого.

Посилання на основну публікацію