Поняття, принципи і функції юридичної відповідальності

Поведінка людини може бути правомірним і неправомірним. Неправомірна поведінка порушує норми права і є правопорушенням.

Правопорушення – це протиправне винне діяння громадянина або посадової особи, що несе за собою юридичну відповідальність.

Протиправне діяння може бути в формі дії (активна поведінка) або бездіяльності (пасивна поведінка). Приклад дії: побиття, крадіжка, проїзд на червоне світло світлофора, наїзд на пішохода та ін. Приклад бездіяльності: несплата податків, ненадання лікарем допомоги хворому та ін.

Ознаками правопорушення є:

 • дія або бездіяльність;
 • заподіяння шкоди;
 • наявність провини (психічного ставлення особи до здійснюваного правопорушення, що виражається у формі необережності або умислу);
 • суспільна небезпека.

Види правопорушень:

 • проступки (адміністративні, дисциплінарні, цивільні правопорушення);
 • злочину (кримінальні правопорушення).

Правопорушення тягне за собою юридичну відповідальність.

Юридична відповідальність – це застосування заходів державного примусу до винної особи за вчинення протиправного діяння.

Державний примус суворо регламентовано законом і пов’язане з примусом до виконання норм права. Органами державного примусу є поліція, прокуратура, суд, адміністрації державних установ. Юридична відповідальність виникає як реакція на шкоду, заподіяну правопорушником, і призводить до певних позбавленням винного, утиском або обмеженням його особистих і майнових прав.

Ознаки юридичної відповідальності:

 • настає за вчинення протиправного діяння;
 • закріплена в нормах права в формі санкцій;
 • призводить до несприятливих наслідків для винної особи;
 • винні притягуються до відповідальності тільки компетентними державними органами;
 • здійснюється в процесуальних формах.

Юридична відповідальність має на меті покарання винного і попередження скоєння правопорушень. Вона заснована на принципах:

 • законності – точне і неухильне виконання закону;
 • справедливості – винний несе відповідальність тільки за свою власну поведінку;
 • доцільності – міра покарання повинна відповідати меті юридичної відповідальності;
 • невідворотності – жодне правопорушення або злочин не повинен залишитися нерозкритим, жоден правопорушник або злочинець не повинен піти від покарання;
 • гуманності – не допускаються міри покарання, які заподіюють фізичні страждання або принижують людську гідність.

Як соціальний інститут юридична відповідальність виконує наступні функції:

 • Каральна – покарання винного, яка вчинила правопорушення;
 • Правовідновна – відновлення порушеного права або відшкодування заподіяної діями винної особи шкоди;
 • Превентивна – попередження всього суспільства про караності протиправної поведінки;
 • Виховна – виховання всього суспільства в дусі поваги до закону і перевиховання злочинця.

Регулятивна – санкції, як і право в цілому, регулюють відносини людей, організують їх діяльність.

Суспільна значущість юридичної відповідальності полягає в тому, що:

 • По-перше, вона карає тих, хто переступив закон.
 • По-друге, відновлює права осіб, порушених діями винного.
 • По-третє, попереджає вчинення нових правопорушень, злочинів.
 • По-четверте, перевиховує правопорушника, злочинця.
Посилання на основну публікацію