Поняття, ознаки та стадії законодавчого процесу

Поняття законодавчого процесу.

Поняття законодавчого процесу є складовою частиною процесу формування правової системи держави.

Законодавчий процес (законотворчий процес, правотворчий процес) – це порядок діяльності по створенню і прийняттю законів або інших нормативно-правових актів. Іноді під законотворчим процесом передбачають внесення і розгляд законопроекту, під законодавчим – прийняття та опублікування закону, а під правотворчим – перший і другий процеси разом узяті. Однак більшість сучасних правознавців ці поняття не ускладнюють і просто вважають синонімічними.

Особливості законодавчого процесу.

Основні ознаки законотворчості:

  • Це особливий вид управлінської діяльності, який відображає стратегію розвитку суспільства.
  • Це державна владна діяльність, що характеризує його суверенітет.
  • Це творча діяльність інтелектуально-вольового характеру.
    Це процедурна діяльність.
  • Це створення нових норм права, зміна або скасування існуючих правових норм.
  • Народ може брати участь у законотворчості (наприклад, на референдумі).
Посилання на основну публікацію