Поняття істини. Критерії істини

Істина – відповідність знань реальної дійсності, що існує об’єктивно крім людини, інакше кажучи – адекватне відображення реальності свідомістю.

Істина може бути абсолютною (знання у всій його повноті, недоступне людині) і відносної (знання, відповідне поточному рівню науки).

З релігійної точки зору абсолютна істина має божественне походження. Людина приречена вічно прагнути до неї і вічно не досягати її. У той же час відносні істини відкриваються людині в божественне одкровення.
З наукової точки зору процес пізнання істини йде постійно, з накопиченням досвіду і осмисленням його у вигляді знань.

Критерії істини – способи встановлення істинності знання і відрізнення істини від помилок. Для різних типів знання можна виділити відповідні критерії істини: життєвий, традиційний, релігійний, художній, науковий.

Наукові критерії істини можуть бути логічними (істинно все, що позбавлене внутрішніх суперечностей) і емпіричними (істинно все, що перевірено експериментальними даними, практикою). Таким чином, найважливішим критерієм істини є практика. Практика – це осмислена діяльність, спрямована на досягнення конкретної мети.

Посилання на основну публікацію