Поняття і види юридичної відповідальності

Порушення будь-яких соціальних норм тягне за собою застосування тих чи інших негативних санкцій (див. 3.9). Зокрема, порушення правових норм, встановлених державою, має результатом застосування формальних негативних санкцій, іншими словами, настає юридична відповідальність, яка характеризується застосуванням заходів державного примусу до винної особи за вчинене правопорушення. Суб’єктом юридичної відповідальності є держава в особі правоохоронних органів, а об’єктом – правопорушник (дієздатна особа, яка вчинила дію або допустила бездіяльність, що суперечить правовим нормам). Юридична відповідальність різниться в залежності від галузі права, у сфері дії якої вчинено правопорушення: дисциплінарна, матеріальна, цивільно-правова, адміністративна, кримінальна.

Юридична відповідальність характеризується наступними функціями: каральної (покарання правопорушника), превентивної (запобігання нових правопорушень завдяки демонстративної суворості покарання), виховної (формування у громадян уявлень про непорушність правопорядку і законності), правовосстанавлівающей (відновлення порушених правопорушенням суспільних відносин), що організує (невідворотність покарання забезпечує дієвість організують почав у життя суспільства).

Виділяються наступні принципи юридичної відповідальності: законність (точне дотримання закону, недопущення свавілля), справедливість (дотримання принципу відсутності у закону зворотної сили, за одне правопорушення може послідувати лише одне покарання, залежність міри покарання від тяжкості правопорушення), невідворотність настання (ніхто не може бути звільнений від встановленого законом покарання), доцільність, індивідуалізація покарання (встановлення міри покарання з урахуванням особливостей особистості правопорушника).
При певних обставинах правопорушник може бути звільнений від відповідальності (примирення з потерпілим, важка хвороба правопорушника) або отримати відстрочку відбування покарання (вагітні або жінки, які мають малолітніх дітей).

До числа обставин, що виключають юридичну відповідальність, відносяться неповноліття правопорушника (по тяжких кримінальних злочинів – з 14 років, по кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності – з 16 років, з цивільної відповідальності – з 18 років), крайня необхідність, примус, виконання наказу, неосудність правопорушника.

Посилання на основну публікацію