Поняття і структура релігії

Наше уявлення про суспільний устрій в цілому і її духовній сфері, зокрема, не буде повним, якщо ми випустимо з уваги розподіл людей на віруючих і невіруючих. Ви розумієте, що в основі даної диференціації лежить релігія – один із значущих і найдавніших інститутів духовної сфери суспільства. Релігія як соціальний інститут задовольняє потребу людини в усвідомленні та поясненні сенсу подій, що відбуваються в житті. Запам’ятайте визначення:

Релігія – це світосприйняття людини, яка грунтується на віру в існування надприродних сил – Бога чи богів.

Релігійний людина ділить світ на дві частини. Буденний світ – це наша мирська щоденне життя. Божественний світ – це світ, який не має кордонів, що знаходиться поза людського сприйняття, що вимагає шанування і поваги. Релігія включає в себе структурні елементи:

  • По-перше, релігійна свідомість, властиве багатьом людям. Воно тримається на вірі в Бога і пов’язане з певним релігійним вченням.
  • По-друге, релігійний культ. Справа в тому, що Віра людини набуває релігійний характер тільки тоді, коли він робить культові дії та обряди. Отже, людина, яка вважає себе віруючим, релігійним, повинен молитися, приносити жертвоприношення і здійснювати інші ритуали, які відповідають його віровченню.
  • По-третє, релігійні норми. Це вид соціальних норм, а значить правила поведінки, які регулюють відносини людей і груп, які сповідують певну віру.
  • По-четверте, релігійні організації, які об’єднують людей в конфесії, керують релігійною громадою, впорядковують відносини між віруючими, а також встановлюють відносини з державою. До релігійних організацій належать церква, мечеть, секта і т.п.
Посилання на основну публікацію