Поняття і класифікація дій людини

Поняття і класифікація дій людини предмет вивчення, в першу чергу психології та соціології.

Поняття і класифікація дій людини предмет вивчення, в першу чергу психології та соціології. Дія – це елемент діяльності. Воно, у свою чергу, складається з рухів. Однак бездіяльність – це теж дія. Наприклад, якщо ви ніяк не відреагували на чийсь вчинок, це теж вид реакції, а реакція – це відповідь. Здавалося б, при такому нескладному визначення, класифікація дій не повинна представляти із себе щось складне, але це не так. Для суспільствознавства, як науки про людину та суспільство, важливі і психологічна класифікація дій, і соціологічна. А ось вони якраз практично не перетинаються.

Психологічна класифікація дій.

Ця класифікація простіше. Будь-яка діяльність людини складається з дій, які бувають чотирьох видів:

 • Інстинктивні дії. Вони закладені генетично і практично не мають відношення до свідомої діяльності, наприклад, хапальний і смоктальний імпульси у новонародженого. Проте вони можуть вплинути на свідомі дії, наприклад, інстинкт самозбереження або інстинкт розмноження може викликати ланцюжок усвідомлених дій.
 • Рефлекторні дії. Також не мають відношення до свідомої діяльності і більше становлять інтерес для біології. Всі знають, що чхання – це відповідна реакція на подразнення носової порожнини, не контрольована людиною усвідомлено; але це не має цінності для суспільствознавства.
 • Імпульсивні дії. Вони бувають двох типів – несвідомого та частково-свідомого характеру. Приклад: злякавшись чого-небудь (нестандартний подразник), людина може відреагувати вигуком, вигуком у вигляді вигуки, або ж нецензурно охарактеризувати (причому іноді дуже детально) причину свого переляку. Другий варіант – це реакція частково усвідомленого характеру; приклади наводити не буду через цензури, але ви вже і так подумки собі їх намалювали.
 • Вольові дії. Це дії повністю усвідомлені, основні дії, що вивчаються науками про суспільство. Прикладів море: від «почистити зуби» до «перевести бабусю через дорогу». Цікавий той факт, що вольові дії можуть переходити в імпульсивні.

Наприклад, ви довго слухали, як на вас кричить начальник, стримувалися (вольове дію), а потім не витримали і сказали все, що про нього думаєте (імпульсивне).

Соціологічна класифікація дій.

У соціологічній класифікації дій ключове поняття – соціальне дію. Соціальна дія – це дія людини або групи людей, яке орієнтується на іншу людину (або групу людей). Простіше кажучи, ця дія має яке-небудь відношення до дії інших людей. Рішення вийти на мітинг з якоюсь групою – це соціальна дія, яка має зв’язок з їх рішенням організувати мітинг.

Найбільший інтерес для суспільствознавства представляють класифікації дії німецького соціолога Макса Вебера і німецького соціолога-філософа Юргена Хабермаса.

Класифікація за Вебером.

Макс Вебер був першим, хто розробив класифікацію соціальних дій. За основу він взяв ступінь усвідомленості поведінки людини і виділив чотири види соціальних дій:

Цілісно-раціональна дія. В основі цього лежить заздалегідь поставлена і продумана мета. Ключовий момент – очікування, очікування якогось конкретного поводження людей або об’єктів, на які спрямована ця дія. Задати питання на інтернет-форумі – це цілеспрямована дія.

Ціннісно-раціональна дія. Дія, засноване на вірі в якусь цінність моральну, релігійну, естетичну і т. д. При цьому момент очікування тут не є ключовим або відсутня взагалі. Адже ви не чекаєте чогось особливого, крім подяки від бабусі, якій допомогли перейти через дорогу, вірно?

Афективна дія (емоційна дія). Те ж, що і імпульсивна дія з частково-усвідомленим характером в психології. Докладніше – дивитися вище.

Традиційне дію. Те ж, що і несвідоме імпульсивна дія в психології, іноді також – інстинктивне дію.
В понятті соціальної дії Вебер визначив два типи мотивації:

 • суб’єктивна мотивація (особиста мотивація конкретної людини або групи);
 • орієнтація на поведінку (очікування реакції іншої людини або групи).

Класифікація за Хабермасом.

Юрген Хабермас вивчив класифікацію Вебера, переосмислив її та окреслив чотири своїх типи соціальних дій.

 • Стратегічна дію. Особисті або егоїстичні дії з суб’єктивною мотивацією. Егоїстичні, в даному випадку, не означає негативні по відношенню до інших, оскільки ці дії можуть не мати відношення до інших членів суспільства. Наприклад, бажання зробити собі вранці каву, щоб привести думки в порядок, не робить вас егоїстом.
 • Нормативна дію. Дія, що спираються на систему правил і цінностей, що діють у якомусь конкретному співтоваристві. По суті – те ж, що і ціннісно-раціональна дія у Макса Вебера.
 • Драматургічна дія. Головна мета цієї дії – самовираження, розкриття своєї індивідуальності, самопрезентація, тобто, просто кажучи, – це створення власного іміджу або авторитету. Коли вранці дівчина відкриває шафу і починає вибирати сукню, підбираючи під нього сумочку і взуття – це драматургічна дія. Такий тип дії спрямований на інших членів суспільства і має момент очікування.
 • Комунікативна дія. Це спільна дія двох і більше суб’єктів, спрямовану на досягнення якоїсь спільної мети. До комунікативних дій відносяться і звичайне спілкування, і робота цілого підприємства. Головний інструмент цієї дії – мова і мова.
  Соціальна дія є системою дій, спрямованих на зміну дій, вчинків, думок або поглядів іншої людини або соціальної групи.
Посилання на основну публікацію