Поняття, функції та ступені освіти

Освіта – це ще один соціальний інститут духовної сфери, який тісно пов’язаний з наукою. Наука створює знання, завдяки освіченим людям, а освіту транслює (передає) наукові знання. З самого дитинства нам кажуть про значення освіти, тому що воно робить можливим особистий прогрес окремої людини. Будучи освіченою, людині легше просуватися вгору по соціальних сходах, домагатися кар’єрного росту, отримувати високу заробітну плату. Крім того, освічені люди викликають до себе більше поваги і довіри. Від освіченості населення залежить і суспільний прогрес. Чим більше освічених людей в державі, тим швидше воно розвивається в усіх відношеннях. Таким чином, освіта є однією з загальнолюдських цінностей. Запам’ятайте визначення головного терміна уроку:

Освіта – це цілеспрямований, спеціально організований процес передачі молодим поколінням знань і досвіду попередніх поколінь, а також результат їх засвоєння.

Процес утворення включає в себе навчання і виховання, завдяки яким формується розум і характер людини. Які ж функції виконує освіту? це:

 • Світоглядна – за допомогою освіти людина формує свої погляди на світ і власне місце в цьому світі.
 • Соціалізація – шляхом утворення людина засвоює культурні цінності і соціальні норми, вчиться правильно поводитися в конкретних життєвих ситуаціях.
 • Виховна – формування особистості та її громадянське становлення.
 • Навчальна – засвоєння знань і оволодіння уміннями і навичками.
 • Розвиваюча – задоволення духовних потреб людини в пізнанні, творчому зростанні.
 • Професійна – підготовка кваліфікованих фахівців, підвищення кваліфікації і перепідготовка.

Для реалізації функцій освіти створені освітні установи: дитсадки, школи, коледжі, технікуми, ВУЗи та ін. Але здобути освіту людина може і самостійно, наприклад, за допомогою Інтернет, відвідавши бібліотеку, музей, подивившись телепередачу.

Ми живемо в інформаційному суспільстві, в ньому широко виробляється, зберігається і відтворюється інформація, а ключову роль відіграють якісні знання. Від чого залежить якість знань? Від двох факторів. По-перше, від якості надаваних освітньою установою послуг. По-друге, від старанності і посидючості самих учнів. Утворенню в нашій країні приділяється пріоритетне значення. Кожен громадянин, згідно зі статтею Конституції України має право на гарантоване безкоштовну освіту. У сучасному динамічному інформаційному суспільстві, дуже важлива безперервність освіти і готовність людини вчитися все життя. Тому освітп України вимагає від людини стати конкурентоспроможним фахівцем у своїй професії. Хто ж такий конкурентоспроможний фахівець? Який він? Це людина яка:

 • прагне досягнути успіху в кар’єрі і житті,
 • володіє сучасними інформаційними технологіями,
 • стежить за стрімким розвитком науки і оновленням інформації,
 • готовий переучуватися і систематично підвищувати свою кваліфікацію,
 • самостійний і критично мисляча громадянин,
 • прагне вдосконалювати суспільство і держава.

Згідно Закону “Про освіту” освіта ділиться на два рівні: загальне і професійне.

Рівнями загальної освіти є:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова загальна освіта (1-4 кл.)
 • Основна загальна освіта (5-9 кл.)
 • Середню загальну освіту (10-11 кл.)

Рівнями професійної освіти в України є:

 • Середня професійна освіта;
 • Повна вища освіта відповідного (бакалаврат);
 • Повна вища освіта відповідного (спеціалітет, магістратура);
 • Повна вища освіта відповідного (підготовка кадрів вищої кваліфікації: аспірантура для підготовки науково – педагогічних кадрів; ад’юнктура – аналог аспірантури в навчальних закладах, що належать до Міністерства внутрішніх справ України і Міністерству оборони України; ординатура – завершальна щабель підготовки медичних кадрів; асистентура – стажування – форма підготовки вищих кадрів в сфері мистецтв).

Середня професійна освіта можна отримати в технікумах, коледжах, училищах, а вище професійне в університетах, академіях, інститутах.

Посилання на основну публікацію