Поняття цивілізації

Що таке цивілізація? Цивілізація – це матеріальна і духовна форма розвитку та існування суспільства. В історико-філософському значенні це поняття означає сукупність матеріальних і духовних досягнень людства в рамках певного історичного періоду.

Також цивілізацію можна сприймати як саме суспільство, яке було об’єднано історичною епохою, подіями, які в ній відбувалися. Таким чином, цивілізація – це цілісна система, яка складається з комплексу політичних, економічних, духовних і соціальних підсистем.

виникнення цивілізації
Передумови виникнення перших цивілізацій проявлялися ще за часів первісного суспільства. Саме тоді виникли перші зачатки духовної та матеріальної культури.

Моментом зародження першої цивілізації прийнято вважати період, коли первісна людина перестала бути варваром, і почав поступово адаптуватися до соціального життя. Першою сходинкою цивілізації став колективний спосіб життя людини.

Перебуваючи у складі племені, людина сумлінно виконував свої соціальні функції: підтримував вогонь, полював у лісі, піклувався про дітей. Перші цивілізації носять назву космогенние. Вони охоплювали Стародавній світ і епоху середньовіччя.

Суспільство, яке жило в цих цивілізаціях, було повністю залежним від природних умов, звідси і назва «космогенние цивілізації» (залежність від середовища).

Етапи розвитку цивілізацій
На зміну космогенного цивілізаціям прийшла техногенна (індустріальна) цивілізація. Основою цієї цивілізації стало використання машин в якості головних знарядь праці, а також прилучення науки безпосередньо до виробничого процесу.

Для техногенної цивілізації характерним був найману працю, що в сотні рази збільшив рівень виробництва. У сфері соціальних відносин збереглося нерівність, яка провокувало повстання і революції.

В епоху індустріальної цивілізації стався величезний скачок в культурному і духовному розвитку людей. Вперше суспільство навчилося регулювати і реформувати суспільні та економічні відносини.

У 70 – х роках 20 століття відбулося зародження нового типу цивілізації – постіндустріального (інформаційного). Це було обумовлено тим, що техногенна цивілізація повністю вичерпала свої здібності і можливості подальшого суспільного розвитку.

Наступ нової цивілізації супроводжувалося глобальними кризовими проблемами людства: загроза екологічної безпеки, воєн, вичерпання природних ресурсів.

Основою постіндустріальної цивілізації є інформаційний простір і насиченість технологічних процесів. Найбільш масштабним досягненням інформаційної цивілізації є виникнення інтернет – простору.

Посилання на основну публікацію