1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Політика – справа кожного?

Політика – справа кожного?

Що ж необхідно для успішної політичної діяльності? Будь-яка справа вимагає певних знань. Чи можна собі уявити лікаря, який знає анатомії та фізіології людини, науки про хвороби та способи лікування? Або інженера, який знає фізики, математики, техніки? Ясно, що перша вимога до людині, яка бажає займатися політичною діяльністю, – знання політичного життя: суспільного устрою, державного устрою, політики уряду, різних політичних організацій, найважливіших подій наших днів. Придбати ці знання учневі школи допомагає вивчення історії, курсу суспільствознавства, вивчення законів своєї республіки, виступів видатних політичних діячів, книг і статей вчених-політологів, читання газет і журналів, участь у громадському житті. Але тільки знань недостатньо. Необхідно визначити своє власне ставлення до позицій різних політичних партій та інших організацій. Коли людина вступає в політичну організацію, її цілі стають його особистими цілями. Неможливо займатися громадсько-політичною діяльністю, не будучи переконаним, що вона принесе людям добро, що вона потрібна суспільству. Переконаний людина викликає довіру до себе з боку інших людей.

Необхідно також виробити в собі вміння політичної дії, яке включає в себе: а) уміння ясно і переконливо викласти свої погляди іншим людям, вислухати і зрозуміти іншу точку зору, розібратися в суті спору, захистити свої переконання; б) вміння самостійно орієнтуватися в політичній інформації, збирати та систематизувати матеріал з того чи іншого питання, вірно оцінити його; в) організаторські вміння, здібності правильно розподілити доручення, перевірити їх виконання. Всі ці вміння можуть бути вироблені в практичній діяльності, при активному включенні в суспільно-політичне життя. Переконання і політичні погляди людини, знання та вміння, досвід його участі в суспільному житті характеризують його політичну культуру. Політичними діячами повинні ставати люди високої загальної та політичної культури, цілеспрямовані і вольові, з організаторськими здібностями, а головне – щиро прагнуть до суспільного блага, пристрасно бажаючі іншим людям добра.

ПОДІЛИТИСЯ: