1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Політика і Політологія

Політика і Політологія

Політика (грец. Politike) – це відносини, в які вступають люди як члени даного суспільства або займають певне положення в ньому, спрямовані на встановлення, збереження і перерозподіл влади. Держава покликана здійснювати як внутрішню, так і зовнішню політику.

Політологія – наука про політику, політичних системах і політичного життя суспільства.

Політична влада – пов’язана з примусом до чого-небудь одних людей іншими людьми.

Політична система – це сукупність політичних партій і спільнот, політичних інститутів, що вступають у різні способи і форми взаємовідносин, в яких і реалізується політична влада.

Політичний режим – система способів і методів здійснення влади.

Принцип поділу влади – полягає головним чином у розподілі владних повноважень між законодавчою, виконавчою і судовою владою.

Цивільне право – існує для людей, що проживають в конкретній державі та є її громадянами.

Громадянство – встановлена сукупність прав та обов’язків держави і громадянина по відношенню один до одного.

Громадянське суспільство – це суспільство, в якому повною мірою визнаються і дотримуються права і свободи громадян, а більшість громадян визнають і розділяють вимоги та ідеали держави, громадянства і суспільного устрою.

Політична партія – це організація, яка відображає погляди та інтереси певних верств суспільства, що претендує на отримання влади і проявляє себе політично активно.

Політична ідеологія – уявлення про політичний устрій, взаємодії осіб та різних інститутів, наділених владними повноваженнями, які визначають, формують і здійснюють подальші політичні дії.

Політичний плюралізм – припускає співіснування в країні партій різних політичних напрямків.

Політичне лідерство (від англ. Leader – «вождь, керівник») – це явище, коли якась особистість або група осіб, що володіє неординарними якостями (лідируючими), виявляється здатною впливати на вибір тактики поведінки або визначення основоположною мети у своїй діяльності.

ПОДІЛИТИСЯ: