Політика і політична система

Політика – це не тільки діяльність, спрямована на завоювання, утвердження і використання влади, але також діяльність з управління суспільством і державою та прийняття політичних рішень. Як відомо, політичними акторами (суб’єктами політики) є індивіди, політична еліта, політичні партії, інститути громадянського суспільства, держава, тобто всі ті, хто здійснює політичну владу або впливає на неї. Взаємодія політичних акторів називається політичними відносинами. Існує безліч напрямків політики і політичних відносин, серед яких:

  • Внутрішня – внутрішньодержавна діяльність, наприклад, підтримання порядку в суспільстві і державі, поліпшення добробуту громадян.
  • Зовнішня – міждержавна діяльність, наприклад, участь в діяльності ООН, Ради Європи.
  • Військова – організація і застосування засобів збройного насильства для вирішення певних політичних завдань.
  • Національна – рішення задач, пов’язаних з співіснуванням різних націй на одній території.
  • Демографічна – регулювання репродуктивної поведінки громадян, зміцнення сім’ї.
  • Економічна – діяльність держави щодо розвитку економіки країни, вітчизняного виробництва та ін.

Діяльність політичних акторів і становить політичну систему, в рамках якої приймаються і реалізуються владні рішення. Функціонування політичної системи наочно демонструє схема американського політолога Дейвіда Істона.

Відповідно до цієї моделі, політична система має вхід і вихід, через які здійснюється зворотний зв’язок з індивідами, групами, суспільством. Навколишнє середовище реагує на політичну систему двома способами: погоджується з прийнятими владними рішеннями і виконує їх або не погоджується і вимагає змін. Отже, на вході в політичну систему надходять вимоги або підтримка соціуму. Наприклад, вимоги: про підвищення зарплат, поліпшення освіти, забезпеченні громадського порядку і багато іншого.

Підтримка: виплата податків, участь на виборах несення військової служби, тобто дотримання законів і політичних рішень. Реакція соціуму в формі вимог або підтримки перетравлюються системою, тобто політичні актори повинні подумати, як і чим відповісти. На виході приймаються рішення і вдаються до дій. Приклад: в міністерство праці надійшла вимога профспілки працівників освіти про індексацію заробітної плати вчителів (вхід, вимога). Дана вимога була розглянута на колегії міністерства праці та обговорено депутатами профільного комітету Держдуми (обробка вимоги політичною системою). В результаті було прийнято рішення про індексацію зарплат на 1,2%, яке було опубліковано в газеті «Профспілка освіти» (вихід, рішення і дія).

Посилання на основну публікацію