Політичний режим — коротко

Політичний режим – це сукупність методів, форм і засобів, які застосовуються пануючими органами для управління суспільством і державою.

Політичний режим дозволяє судити про принципи політичного устрою держави, він характеризує політичний клімат в країні. Політичні режими розрізняються:

  • засобами і способами здійснення політичної влади;
  • рівнем прав і свобод громадян;
  • характером взаємовідносин держави і суспільства;
  • процедурою відбору політичних лідерів і правлячої еліти;
  • способами регулювання соціальних конфліктів;
  • ступенем політичної активності населення;
  • ступенем гласності діяльності державних органів і т.д.

Виходячи з перерахованих відмінностей політичні режими діляться на демократичний і антидемократичний. На цьому уроці розглянемо типи антидемократичних режимів. Їх два: тоталітарний і авторитарний.

Посилання на основну публікацію