Політичний процес

Політичний процес являє собою послідовну, внутрішньо пов’язану ланцюг політичних подій і явищ, а також сукупність послідовних дій різних суб’єктів політики, спрямованих на завоювання, утримання, зміцнення і використання політичної влади в суспільстві. Політичний процес виступає як функціональної характеристики політичного життя в цілому, визначаючи виконання суб’єктами влади своїх специфічних ролей і функцій. Політичний процес охоплює всі реальні дії пересічних громадян і представників еліт, які можуть як підтримувати правлячий режим, так і перебувати до нього в опозиції.

У процесі здійснення різних політичних проектів формується політичне життя країни, політичний побут з його звичаями, традиціями, спілкуванням, зв’язками, настроями, очікуваннями мас, їх підтримкою влади або байдужістю до неї, обуренням з приводу тих чи інших рішень. Неузгодженість елементів політичного процесу і відносин між ними руйнує процес або призводить до небажаних наслідків. Політичний процес складається з наступних елементів: суб’єкта (носій влади), об’єкта (повинен бути створений або досягнутий як мета процесу), засобів, методів, ресурсів (знання, наука, технічні і фінансові засоби, настрої мас, ідеологія, громадська думка) і виконавців .

Основними суб’єктами політичного процесу є політичні системи, політичні інститути (держава, громадянське суспільство, політичні партії і т. Д.), Організовані і неорганізовані групи людей, а також індивіди.

У західній політології існує кілька систем типологізації політичних процесів, які, наприклад, розмежовують політичні процеси західного і незахідного типу. У вітчизняній політичній науці виділяють технократичний (властивий Західній Європі пріоритет технологічного підходу при внесенні змін до політичну систему), ідеократичного (панування однієї ідеї, що об’єднує всіх громадян) і харизматичний (всевладдя лідера, що визначає цілі, зміст і спрямованість політичного процесу) типи політичного процесу.

За своїми масштабами політичні процеси можна поділити на глобальні (впливають на загальний хід світової політики) і локально-регіональні (обмежені інтересами локальних спільнот). По об’єктах політичного впливу політичні процеси поділяються на зовнішньополітичні та внутрішньополітичні. З точки зору методів можна говорити про еволюційний (використовуються мирні методи) і революційному (використовуються як мирні методи, так і насильство) політичних процесах. З точки зору публічності виділяються відкритий і прихований політичні процеси. З точки зору стійкості політичної системи можна говорити про стабільний (заснований на стійкій соціальній структурі) і нестабільному (в умовах кризи влади) політичних процесах.

У масштабах життєвого циклу соціальної системи політичний процес можна розділити на чотири стадії: конституювання, функціонування, розвиток, занепад.

Посилання на основну публікацію