Політичний конфлікт

У суспільстві часто мають місце бути різні конфлікти. Однією з їх різновидів є політичний конфлікт. Дізнаємося, що це таке, які види політичних конфліктів існують, і виділимо характерні для них особливості.

Поняття політичного конфлікту

Під політичним конфліктом розуміють зіткнення декількох політичних груп з приводу влади з метою досягнення власних цілей при неможливості вирішення виниклої проблеми іншими способами.

Так, предметом подібного конфлікту служити владні повноваження, способи реалізації влади.

Особливості політичного конфлікту:

 • відкритий характер (політичні групи рідко діють поодинці, найчастіше вони залучають на свій бік великі соціальні групи, що робить конфлікт гласним, відомим багатьом людям);
 • велике значення (конфлікт зачіпає інтереси великих груп населення, так як в ньому піднімаються важливі для суспільства питання);
 • в основі – політична влада (головний об’єкт і причина політичних конфліктів – завжди влада, за можливість володіти якою йде боротьба);
 • політичні гасла, ідея (ідеологічне підгрунтя найчастіше присутня в конфлікті, політичні сили намагаються досягти влади, висуваючи різні ідеї);
 • символізм (політичні сили часто розробляють власну символіку: колір, атрибути).

Партія більшовиків, яка брала участь і перемогла в революції 1917 року, в якості символіки використовувала червоний колір: червоний прапор, Червона Армія.

 • пропаганда (просування власних ідей, заклики);
 • наявність лідерів, керівників (політичний конфлікт найчастіше відбувається під керівництвом кількох людей, які грають в ньому велику роль);
 • застосування насильства (часто політичні конфлікти супроводжуються жорсткими діями, насильством, яке в тій чи іншій мірі вважається законним, якщо виходить від правлячого режиму).
 • структура
 • боку – беруть участь групи;
 • причина (об’єкт) – то, через що відбувається;
 • середовище (історичні, соціальні умови).

Етапи розвитку

Як і соціальні, політичні конфлікти проходять у своєму розвитку кілька стадій:

 • складання передумов конфліктної ситуації;
 • конфлікт;
 • пошук вирішення проблеми, дозвіл;
 • післяконфліктна ситуація.

Різновиди політичних конфліктів

Виділяють кілька типів конфліктів.

Наведемо ряд класифікацій:

 • за кількістю учасників: масштабні і локальні;
 • за типом учасників: внутрішні та міжнародні;
 • в залежності від причин: соціально-економічні, етнічні, політико-правові;
 • по відношенню до існуючого ладу: горизонтальні і вертикальні.

Пояснимо деякі види внутрішніх конфліктів. Характерною рисою горизонтального конфлікту є прагнення отримати владу, внести зміни в рамках діючої системи, а вертикальні політичні конфлікти спрямовані на повалення правлячого режиму і встановлення принципово нового порядку.

Можна навести безліч прикладів політичних конфліктів з історії людства. Один з найбільш серйозних міжнародних конфліктів трапився в 1914-1918 роках – Перша світова війна, в яку були втягнуті практично всі держави світу. Прикладом внутрішнього конфлікту служить Громадянська війна в Росії в 1918-1922 роках, коли різні політичні угруповання, які бачили різні шляхи розвитку країни, боролися на владу.

Що ми дізналися?

Таким чином, ми з’ясували, що політичний конфлікт – це зіткнення великих політичних груп, які прагнуть отримати владу або просунути свої ідеї. Типологія політичних конфліктів досить широка: конфлікти можуть бути внутрішніми і зовнішніми, а також підрозділятися в залежності від що породили їх проблем.

Посилання на основну публікацію