Політичні партії та громадські об’єднання

1. Охарактеризуйте роль політичних партій у політичній системі суспільства.

Мета будь-якої партії – прихід до влади для проведення в життя своєї політичної програми, устрою суспільства і держави у відповідності зі своїми політичними поглядами. Таким чином, партію можна визначити, як об’єднання людей зі спільними політичними поглядами, мета якого – завоювання і здійснення державної влади.

2. Назвіть основні ознаки політичної партії.

Основними ознаками політичної партії є:

1. Наявність формальної організації зверху до низу, включаючи вищі, проміжні (регіональні) органи партії, первинні (місцеві) організації і рядових членів. Членство в партіях будується виключно на добровільній основі і може бути, як індивідуальним (персональним), так і колективним (асоційованим).

2. Прихильність тієї чи іншої ідеології, політичної мети або партійному лідерові, наявність партійної програми, навколо яких і об’єднуються члени партії.

3. Активна участь у політичній боротьбі – боротьбі за владу. Як влучно зауважив свого часу А. Лебідь, активний сподвижник першого президента Росії Б. Єльцина, «для політичної боротьби нічого кращого партій у світі не придумано».

4. Головний відмітний сутнісної ознака будь самостійної політичної партії полягає в її прагненні до своєї головної політичної мети – до завоювання державної влади, участі у владі або впливу на владу.

3. Як співвідносяться поняття: «політична партія», «громадська організація», «громадський рух»?

«Політична партія», «громадська організація», «громадський рух» є суб’єктами політичних відносин.

4. Які типи політичних партій вам відомі?

Залежно від ідеологічної спрямованості в сучасному світі виділяють ліві (соціал-демократи, соціалісти, комуністи), праві (ліберали, консерватори, а також фашисти, яких іноді називають ультраправими) і центристські партії (почасти підтримують погляди лівих, почасти правих, але в пом’якшеній формі, без радикалізму).

5. Як функціонують двопартійна і багатопартійна політичні системи?

Розрізнення двопартійної і багатопартійної систем є умовним. Наприклад, у Великобританії, яка є класичним зразком країни з двопартійної системою, кількість партій дуже велике. Влада в ній все-таки здійснюється поперемінно двома великими партіями. Двопартійна система характерна і для США, де теж є дві домінуючі партії. При багатопартійної системі існує кілька партій, які мають реальні шанси на широку підтримку населення. У Фінляндії, наприклад, є три однаково впливові партії, кожна з яких має шанс сформувати самостійне уряд.

6. Діяльність яких суспільних рухів добре знайома вам? Як ви її оцінюєте?

Одним з найбільш численних і впливових суспільно-політичних рухів є Білоруський народний фронт «Адрадженне» (зареєстрований 19.06.1991 р). У його рядах приблизно 15 тис. Осіб (4,398).

БНФ – сильно ідеалізоване і політизоване рух, який білоруську національну ідею, ідею суверенної Білорусі, капіталістичного підприємництва, свободи кордонів, ідей і людей вважає основою своєї діяльності. Лідери фронту виступають з позицій войовничого антирадянщини і антикомунізму, ненависті до всього радянського, до радянської історії. Більшість населення не поділяє вкрай правих, екстремістських поглядів лідерів фронту.

7 лютого 1992 було зареєстровано Рух за демократію, соціальний прогрес і справедливість (ДДСПС) – суспільно-політична організація трудящих Республіки Білорусь соціалістичного спрямування. На правах колективного члена сюди увійшла ПКБ. Основні цілі ДДСПС – відродження Рад як органів дійсної влади трудящих, обрання депутатів за виробничим і територіальним округам, розвиток самостійності Республіки Білорусь в оновленому Союзі, виховання у молоді поваги до історії Білорусі, почуття патріотизму, досягнення громадянської злагоди та політичної стабільності. ДДСПС захищає пріоритет колективної і державної форм власності, визнає вирішення питань приватизації тільки за згодою трудового колективу, виступає за передачу землі тим, хто хоче і може її обробляти, у вічне користування і з правом спадщини, реалізацію прав громадян на працю, безкоштовну освіту, медичне обслуговування, соціальний захист і т.д. мети цього руху яскраво виражають гуманістичну спрямованість, містять віру в можливість побудови суспільства, справедливого для трудящих.

У 1990 р було створено «Згуртаванне беларусаў світлу” Бацькаўшчина “» з метою відродження білоруських традицій, мови, культури, обрядів, все, що сприяє становленню національної свідомості як жителів Білорусі, так і діаспори. Цей рух налагоджує різнобічні контакти і співпрацю з білорусами зарубіжжя, встановлює зв’язки з діловими та культурними колами зарубіжних країн, які згодні допомогти нам у нелегкий час.

Народно-патріотичний рух «Айчине» (НПД «Айчине») було створено в 1992 р для розвитку і зміцнення патріотичних, революційних, бойових, трудових, національних та інтернаціональних традицій Білорусі, а також для військово-патріотичного, інтернаціонального, трудового і морального виховання молоді, пропаганди священного обов’язку кожного громадянина по обороні своєї Батьківщини. Штаб-квартира цього руху знаходиться в Гомелі.

12 вересня 1992 на установчій конференції було створено Жіноче християнсько-демократичний рух Білорусі (ЖХДДБ). Воно засноване на загальнолюдських цінностях і ідеалах християнської демократії. Рух визнає виховання жінками дітей рівнозначним виробничої діяльності, намагається створити системи політичного, правового та економічної освіти жінок, соціально-правового захисту жінок, сім’ї, дитини, служби юридичної допомоги.

Сформувалося і діє в республіці і жіночий рух, представлене 21 організацією (Білоруське соціал-демократичне об’єднання «Жіноча громада», «Соціальна ініціатива», БПЖ «Надзея» та ін.), Які ставлять перед собою завдання досягнення справжньої рівноправності з чоловіками, паритетних можливостей бути представленими у владних структурах.

Широкий розвиток в даний час набуло екологічний рух. Це рух представлено екологічними партіями, безліччю благодійних фондів, які надають допомогу інвалідам, дітям, постраждалим від аварії на ЧАЕС, та ін.

Посилання на основну публікацію