Політична система суспільства: сутність, структура, функції

Політика – діяльність окремих людей і соціальних груп, пов’язана з відносинами з приводу завоювання, утримання і використання влади з метою реалізації своїх інтересів. Вивчення політики є завданням особливої наукової дисципліни – політології. Слід розрізняти політику і адміністративну діяльність – перша пов’язана з боротьбою за владу, друга обмежена рутинною роботою в рамках офіційної структури. Політик свідомо бореться за владу, щоб використовувати її ресурси для реалізації своїх інтересів, адміністратор виконує звичайну роботу, запропоновану йому політиком. Слід розуміти, що влада сама по собі є такою ж привабливою цінністю, як, наприклад, гроші, і таким же інструментом для досягнення соціальних і суспільних цілей. «Влада – найсильніше збудливий засіб» (Генрі Кіссінджер, американський політик). Для багатьох політиків гроші залишаються лише засобом досягнення справжньої мети – влади. Класичний властолюбец Юлій Цезар (100 або 102-44 рр. До н. Е.) Витратив величезні кошти, щоб опинитися при владі (він розв’язав війну з галлами тільки для того, щоб на награбовані у них гроші вести політичну боротьбу). Як бізнес є способом отримання грошей, так і політика слугує засобом приходу до влади. Ті, хто прагнуть до влади заради грошей, не є політиками в строгому сенсі цього слова.

Існує внутрішня (боротьба за владу всередині держави) і зовнішня (боротьба за владу між державами) політика. Суб’єктами першої виступають політики, політичні партії, громадські організації, суб’єктами другий – держави і наднаціональні організації. Серед останніх особливе місце займає Організація Об’єднаних Націй (ООН), яка об’єднує всі визнані держави (193 держави на 2016 рік, за винятком Ватикану). ООН створена в роки Другої світової війни з метою запобігання новим збройних конфліктів. Зараз вона являє собою основну площадку для реалізації своєї зовнішньої політики усіма державами світу.

Політична система – це сукупність політичних відносин і політичних інститутів, в рамках якої проходить політичне життя суспільства і здійснюється державна влада. Політичні відносини – відносини між суб’єктами політичної системи в зв’язку з завоюванням, утриманням і використанням влади. Політична діяльність – це діяльність у сфері політичних відносин. Політична система тісно пов’язана з суспільством, в рамках якого вона функціонує, і її характерні риси в значно мірою обумовлені його особливостями.

У політичній системі можна виділити кілька компонентів: нормативний (закони, що регулюють життя суспільства), комунікативний (форми взаємодії, зв’язку, спілкування всередині політичної системи), культурний (політична культура і політична ідеологія), організаційний (держава, політичні партії, суспільно-політичні рухи ). Всі вони в сукупності становлять складний механізм формування і функціонування влади в суспільстві, що дозволяє забезпечити стійкість і життєздатність суспільства.

Посилання на основну публікацію