Політична сфера: політика і політична система

Поняття політики в перекладі з давньогрецької означає «значення міста або держави». Другий варіант перекладу – «безліч інтересів». Обидва варіанти наближені до сучасного розуміння. Визначень у політики багато, але для суспільствознавства як науки про суспільство політика (політична сфера суспільного життя) – це певний вид діяльності держави або соціальних груп у різних сферах суспільства – соціальній сфері, економічній сфері міжнародних відносин і т. д. Крім того, політика – це не тільки діяльність держави, але ще і всі події і проблеми державного і суспільного життя.

Термін «політика» у нас з’явився «з легкої руки» Аристотеля ще в IV столітті до н. е. Він позначав цим словом мистецтво управління державою (по-грецьки – поліс). З тих пір під політикою стали розуміти не тільки «методи правління». Існують ще такі розуміння терміна «політика»:

 • управління з урахуванням інтересів усіх верств суспільства;
 • феномен суспільного життя, що охоплює всі види суспільної активності;
 • управління розподілом ресурсів;
 • політична влада;
 • участь у справах держави;
 • програма дій (в якій сфері);
 • форма суспільної свідомості;
 • мистецтво об’єднання людей;
 • боротьба за право ставити свої правила гри;
 • «мистецтво зла в ім’я добра»;
 • закони та укази;
 • стратегія;
 • заходи і дії.

Всі ці альтернативні визначення відображають суть політики.

Основні функції політики:

 • Реалізація інтересів соціальних груп органами влади.
 • Регулювання відносин і процесів суспільства.
 • Стимулювання розвитку суспільства.
 • Розв’язання суперечностей в суспільстві.

Структура політики.

Політологи виділяють такі структурні елементи політики:

Суб’єкти політики – основні соціальні одиниці, що беруть участь у політичній діяльності:

 • соціально-національні суб’єкти (соціальні та етнічні спільності, класи і верстви населення, індивіди);
 • інституціональні суб’єкти (держава, політичні партії, суспільно-політичні рухи і організації);
 • функціональні суб’єкти (опозиція, лобі, ЗМІ).

Об’єкти політики – соціальні групи, спільності, громадяни, нації і народи, на які власне і впливає політична діяльність суб’єктів.
Основний елемент політики – це суб’єкти, тобто впливові особи. Об’єкти політики – умовне поняття. Коли депутати вирішують не піднімати стипендію студентам, що вони є суб’єктом, а студенти – об’єктом. Але на наступний день студенти виходять на мітинг і влаштовують масові заворушення – тепер вже вони суб’єкт. Навіть не проявляючи активної політичної діяльності, об’єкт політики одночасно є і суб’єктом в такому розумінні: він однаково впливає на політику вже самим фактом свого існування.

Класифікація політики.

Види політики розрізняють згідно з чотирьох її параметрів:

 • За сферами суспільства (економічна політика, соціальна, екологічна, військова, національна, наукова тощо).
 • За напрямом політичної діяльності (зовнішня і внутрішня).
 • За пріоритетами (нейтральна політика, політика відкритих дверей, політика компромісів, національного примирення і т. д.).
 • За характером і змістом (прогресивна чи консервативна, реакційна, волюнтаристська).
Посилання на основну публікацію