Політична еліта і політичне лідерство

Політична еліта – відносно невелика соціальна група, що концентрує в своїх руках значний обсяг політичної влади, що забезпечує інтеграцію, субординацію й відображення в політичних установках інтересів різних верств суспільства і створює механізм втілення політичних задумів. Ця група – головний носій влади в державі.

Можна виділити характерні риси політичної еліти:

 • невелика, досить самостійна соціальна група;
 • високий соціальний статус;
 • значний обсяг державної і інформаційної влади;
 • безпосередня участь у здійсненні влади;
 • організаторські здібності і талант.

Від якості політичної еліти залежить стан держави і суспільства в цілому, розвиток економіки, освіти, науки, культури і т.п. Найважливіша причина погіршення якості цього соціального шару – деградація, викликана застоєм, відсутністю змінюваності – т.зв. ротації. Ротація – це періодичне омолодження еліти. Найважливіший спосіб омолодження еліти – періодичні вибори. У деяких державах існують обмеження на максимальну кількість років перебування при владі одного лідера чи члена парламенту.

Можна виділити і інші гарантії проти деградації політичної еліти:

 • широка гласність (свобода слова, відсутність монополії на засоби масової інформації, наявність альтернативних органів друку, радіо, телебачення;
 • політичний плюралізм (вільна конкуренція, суперництво політичних еліт);
 • поділ влади (рівновага, компроміс, баланс інтересів різних соціальних сил);
 • відкритість еліт для соціальної мобільності (встановлення термінів перебування при владі виборних та призначуваних осіб);
 • суворе дотримання законності, демократичних процедур політичного процесу.

Політична еліта – група, як правило, нечисленна. Вона виконує найважливіші функції, серед яких можна виділити:

 • керівну – представники політичної еліти безпосередньо приймають обов’язкові для всього суспільства рішення у вигляді законів, указів і т.п., або роблять значний вплив на політику країни;
 • стратегічну – політична еліта визначає стратегічні напрямки розвитку суспільства, країни;
 • мобілізуючу – представники еліти стимулюють людей до втілення в життя планів, мрій;
 • комунікативну – еліта забезпечує конструктивну взаємодію влади і різнорідних соціальних шарів;
 • інтегративну – політична еліта згуртовує суспільство, прагне не допустити серйозних соціальних конфліктів, громадянської війни.

Якісне і продумане виконання політичною елітою своїх функцій – запорука успішного розвитку країни, суспільства.

Посилання на основну публікацію