Податкове право — принципи і нормативно-правові акти

Однією з найважливіших на даний момент галузей є податкове право. Дізнаємося, чим обумовлена ​​значимість цього напрямку державного регулювання в системі українського права, а також коротко охарактеризуємо джерела податкового права.

Податкове право в правовій системі України

Поняття податкового права можна розглянути з різних сторін:

 • як навчальний предмет;
 • як галузь юридичної науки.

Нас цікавить друге його значення. Як галузь права – це система правових норм, які створені для регулювання суспільних відносин в питаннях встановлення, введення, справляння податків.

Предмет податкового права – це весь комплекс відносин, які встановлюються між державою і громадянами з приводу виплати і реалізації податків, а також обчислення їх розміру, встановлення контролю за процесом їх збору з метою не допустити зловживань.

 В якості суб’єктів, або учасників, відносин у сфері дії податкового права є:

 • платники податків (громадяни, організації);
 • держава в особі спеціально створених органів влади: податкові інспекції, митниця, податкова поліція.

Принципи податкового права

 • рівне поширення на всіх громадян держави;
 • дія на всій території.

Методи податкового права

Всього в податковому праві наука виділяє два методи:

 • публічно-правовий (створення строгих заходів, приписів, що забезпечують виплату податків);
 • цивільно-правової (передбачається якесь узгодження, вибір).

Джерела податкового права

Нормативно-правові акти, що становлять основу податкового права України:

 • Конституція України;
 • Податковий кодекс України;
 • і т.д
 • підзаконні правові акти.

До джерел податкового права України також відносять і міжнародні договори, які наша країна ратифікувала (підписала).

Таблиця “Різновиди податків”

Прямі Непрямі
Обов’язкові платежі, що стягуються державою з доходів або майна юридичних і фізичних осіб (прибутковий податок з населення і податок на прибуток з фірм, податок на майно, на нерухомість, на дарування, на спадок, на фінансові операції) Встановлюються у вигляді надбавок до ціни товару і послуг (акцизні збори, податок з продажів, частково податок на додану вартість, митні збори, податок на експорт)

Функції податків

 • фіскальна (забезпечують грошове забезпечення держави, яка направляється на утримання державного апарату, оборони держави та частини невиробничої сфери, яка не має достатніх коштів, наприклад фундаментальної науки, багатьох навчальних закладів, бібліотек);
 • розподільна (відбувається перерозподіл доходів між різними соціальними верствами з метою згладжування нерівності в суспільстві);
 • стимулююча (стимулюють розвиток науково-технічного прогресу, збільшення числа робочих місць, капітальних вкладень в розширення виробництва шляхом застосування пільгового оподаткування);
 • соціально-виховна (стримують споживання шкідливих для здоров’я продуктів шляхом встановлення на них підвищених податків);
 • конкретно-облікова (облік доходів громадян, підприємств і організацій).

Що ми дізналися?

Податкове право є важливою галуззю права, так як воно регулює основоположні для держави питання: формування бюджету, створення бази для матеріальної підтримки значущих для суспільства сфер, таких як, оборона, медицина, освіта, культура. Податкове право в Російській Федерації розподіляє функції по встановленню та збору податків між центром і суб’єктами, що зумовлюється федеративним устроєм.

Посилання на основну публікацію