Податкова декларація, Народність

Податкова декларація. Офіційна заява платника податків про отримані ним за минулий період доходи та розповсюджуються на них податкових знижки та пільги.

Наркобізнес (грец. Narkë приводить в заціпеніння + англ. Business депо). Організована злочинна діяльність з виготовлення та збуту наркотиків.

Наркоманія (грец. Narkë заціпеніння + mania пристрасть, потяг). Стійка потреба у прийнятті наркотичних засобів. Наркоманія призводить до фізичної та духовної деградації, а потім до загибелі хворого нею людини.

Народність. Історично склалася етнічна група (див. Етнос), для якої характерна мовна, територіальна, економічна і культурна спільність.

Народні маси. Суб’єкт історичного процесу (див. Історичний процес), соціальні спільності, що склалися на певній території (як правило, території країни), члени яких мають єдині культуру, традиції і звичаї і разом створюють матеріальні і духовні цінності.

Народовладдя. Точний переклад грецького слова «демократія» (див. Демократія). Вживається, як правило, з особливим смисловим відтінком (народовладдя – верховенство народу, визнання народу єдиним джерелом влади в державі).

Насильство. Використання сили для досягнення певних цілей.

Наука. Теоретично систематизовані погляди на навколишній світ, які відтворюють його істотні сторони в абст-рактно-логічній формі і засновані на даних досліджень. Наука виконує в суспільстві певні функції: пізнавально-пояснювальну; світоглядну; прогностичну і ін. Див. Світогляд, Прогноз, Функції.

Науково-технічна революція. Якісний стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, перехід його у новий стан на основі корінних змін в системі наукових знань. У науково-технічної революції виділяють два етапи: 1950-ті – кінець 1970-х рр. (головне – автоматизація виробничих процесів) і кінець 1970-х рр. по теперішній час (головне – розвиток мікроелектроніки, впровадження комп’ютерів, технологічна революція).

Посилання на основну публікацію