Податки. Види, рівні і функції податків

Поняття податків виникло ще в стародавні часи, коли виникли перші держави.

Поняття податків виникло ще в стародавні часи, коли виникли перші держави. Тоді податки називали «данина», «подати», вони носили безсистемний характер і взимались по мірі необхідності. У Стародавній Греції, наприклад, податки взимались тільки під час війни на потреби армії, а в мирний час податків не було.

Отже, податок – це обов’язковий безоплатний платіж, який стягують різні органи державної влади на примусовій основі. Мета збору – фінансове забезпечення діяльності держави і муніципалітету.

Види податків.

 • Прямі – податки на доходи від факторів виробництва (податки на доходи, податки на прибуток).
 • Непрямі – податки, приховані у ціні товару (ПДВ, акцизи).
 • Акордні – не залежать від рівня доходів.
 • Прибуткові представляють з себе якийсь відсоток від доходу:
  прогресивні (податкова ставка підвищується з підвищенням доходу);
 • регресивні (при збільшенні доходів ставка падає – типу знижка за опт);
 • пропорційні (ставка не залежить від величини доходу).

Рівні податків.

В Україні всі податки поділяються на три рівня:

 • Державній податки (це не точно, будьте уважні): ПДВ, акцизи, податок на прибуток, податок на дохід від капіталу, прибутковий податок, внески у державні соціальні фонди, держмито, мито, податок на користування надрами, податок на відтворення мінерально-сировинної бази, податок на дохід від вуглеводнів, збори за користування об’єктами живого світу і водними ресурсами, лісовий податок, водний податок, екологічний податок, федеральні ліцензійні збори.
 • Регіональні податки: податок на майно організацій, податок на нерухомість, дорожній податок, транспортний податок, податок з продажів, податок на гральний бізнес, регіональні ліцензійні збори.
 • Місцеві податки: земельний податок, податок на майно фізичних осіб, податок на рекламу, податок на успадкування або дарування, місцеві ліцензійні збори.

Функції податків.

Економісти розрізняють чотири основних функції податків:

 • Фіскальна функція – основна функція оподаткування, тобто поповнення державного бюджету.
 • Розподільча функція – розподіл суспільних доходів, передача засобів на користь соціально незахищених верств населення (вона ж – соціальна функція).
 • Регулююча функція – вирішення проблем і завдань економічної політики (стимулювання або, навпаки, придушення різних економічних процесів: зростання, інфляції, безробіття і т. д.).
 • Контрольна функція – відстеження надходження грошей у бюджет, облік та зіставлення фінансових ресурсів держави.
Посилання на основну публікацію