Податки і функції податків

Роль податків велика. Як відомо, зібрані податки держава направляє на виробництво суспільних благ. Від того, наскільки справно вони сплачуються, залежить добробут всього суспільства – рівень освіти, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення і т. д. Що ж таке податки? Запам’ятайте наступне визначення:

Податки – це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб на користь держави.

Податки як будь-який соціальний інститут виконують значущі для суспільства і держави функції. Розглянемо деякі з них:

  • Фіскальна функція – найголовніша функції, яка полягає у стягненні податків і наповнення держбюджету. В Україні податки становлять 85% держбюджету. Виплата податків є конституційним обов’язком громадян України і забезпечується спеціальними органами податкового контролю. До тих, хто ухиляється від сплати податків застосовуються санкції.
  • Розподільна (соціальна) функція – податки, що надійшли до держбюджету, перерозподіляються в сферу соціального обслуговування (виплата пенсій, стипендій, зарплат держслужбовців). Як вже було сказано вище, податки прямують на створення і розвиток суспільних благ (освіта, охорона здоров’я, охорона навколишнього середовища, наука, оборона країни).
  • Регулююча функція – податки шляхом підвищення або зниження стимулюють розвиток одних видів економічної активності і пригнічують інші види. Наприклад, з метою розвитку малого бізнесу в галузі сільського господарства держава надає податкові пільги для підприємців. І навпаки, для власників казино встановлена ​​90%-ва податкова ставка, на продаж спиртних і тютюнових виробів встановлюються високі акцизи.
Посилання на основну публікацію