Підсистеми політичної системи

Політична система включає в себе наступні підсистеми:

Інституційна підсистема складається з політичних інститутів, кожен з яких виконує значущі для суспільства функції. До даної підсистеми відносяться держава, партії, профспілки, трудові колективи, релігійні організації, ЗМІ та інші.

Нормативна підсистема включає в себе правові, політичні та моральні норми, що регулюють поведінку суб’єктів політики.

Культурно – ідеологічна підсистема складається з політичної ідеології (погляди, ідеї, цінності) і політичної психології (почуття, емоції, настрій). Загальними словами дана підсистема має пряме відношення до політичної свідомості громадян.

Комунікативна підсистема включає в себе політичні відносини суб’єктів політики.

Функціональна підсистема складається з форм, методів і напрямків політичної діяльності і має відношення до політичної практиці.

Посилання на основну публікацію