Підприємницькі здібності і інформація

У сучасному інформаційному суспільстві величезну значимість мають і такі фактори виробництва, як підприємницькі здібності і інформація.

Підприємницькі здібності – вміння людини ефективно поєднувати всі фактори для виробництва товарів і послуг з метою отримання прибутку.

До складу даного чинника включені знання, професійні, моральні та психологічні якості людини. Доходом від підприємницьких здібностей є прибуток. Її величина залежить від освіченості, ініціативності, відповідальності та конкурентоспроможності підприємця. Наприклад, двоє друзів Саша і Женя вирішили відкрити фірму по ремонту електронної техніки, тому що в їхньому селі немає нічого подібного, а люди потребують таких послуг.

Інформація – ресурс, який використовується економічним суб’єктом для вирішення поставлених перед ним проблем.

Володіння достовірною інформацією є важливою умовою успішного функціонування підприємства, раціонального вибору споживача. Наприклад, Сергій знайшов знайомому підприємцю оптову фірму, яка продає запчастини дешевше, колишнього постачальника. Бізнесмен добре заощадив і заплатив Сергію за інформацію про вигідному постачальника. Одним з видів доходу від інформації є роялті – грошову винагороду автору за публікацію і поширення його інтелектуальної власності.

Посилання на основну публікацію