Первинні (фізичні) потреби

Первинні (фізичні) потреби – це потреби людини в їжі, одягу, даху, найелементарніших предметах побуту.

Матеріальні потреби – те ж, що і фізичні. Негативною рисою у людині є прагнення тільки лише до матеріальних благ, до розкоші, на шкоду духовному розвитку. Матеріальні потреби людини можуть бути обмежені наявними на землі природними ресурсами.

Соціальні потреби – це потреби людини у спілкуванні, у встановленні зв’язків з соціумом, суспільством (діяльність усередині суспільства і визнання своєї діяльності).

Духовні потреби (нематеріальні потреби) – з ними пов’язана необхідність у задоволенні моральних, естетичних, культурних запитів людини. Це відбувається під час відвідування театрів, музеїв, перегляду кінофільмів, читання книг і т. Д. Інтерес до культурної історичної спадщини значно збагачує внутрішній світ людини, сприяє більш глибокому розвитку його власних, особистих якостей, встановлює зв’язки людини не тільки з сьогоденням, поточним моментом часу, але і з минулим, з попередніми поколіннями як свого народу, так і інших народів і країн.

Посилання на основну публікацію