Перехідний вік та визначення віку

Перехідний вік являє собою етап становлення дитини дорослим індивідом. Поряд з кризою середнього віку, перехідний вік є, мабуть, самим драматичним періодом у житті кожної людини.

Перехідний вік
Людина прагнути звільниться од статусу «дитина» і зайняти своє місце в суспільстві, часто продовжуючи використовувати для цього дитячі методи. Дуже часто, вступивши в перехідний вік, людина намагається висловити свій протест суспільству або підлаштувати суспільство під себе.

Подібна стратегія провокує конфлікти, що виникають у сім’ї, у школі. Саме в перехідному віці у свідомості підлітка формуються перші політичні та релігійні погляди.

По досягненню 12 років у більшості підлітків проявляється бунтарський характер, викликаний бажанням самостійного прийняття рішень, або необгрунтованих суперечностей з батьками.

Перехідний вік слід розглядати також як процес глобальних гормональних змін, які часто викликають агресивну поведінку, бажання заявити про себе, або піти проти стабільних засад суспільства.

Визначення віку
Найчастіше, дитинство в юридичному аспекті закінчується в 18-21 рік. У цей період людина повноцінно усвідомлює можливі наслідки, до яких можуть привести його вчинки. З точки зору соціології, статус «дорослий» набуває людина, яка має можливість самостійно брати участь у житті громадськості.

Перехідний вік, як правило, настає з періодом статевого дозрівання і закінчується в момент отримання активних громадянських прав – отримання водійського посвідчення, права голосу на виборах. Наступ перехідного віку відбувається в індивідуальному порядку.

У деяких дітей він може наступити в 10 років, у деяких – не раніше 14 років.

Підліток і тінейджер
Підліток і тінейджер – поняття тісно пов’язані між собою, так як позначають людину, яка переживає період, що передує юності. У деяких країнах, тінейджерами називають молодих людей, що знаходяться у вікових рамках 13 -19 років.

Підлітки – діти, які тільки починають виходити з дитинства: 10-13 років. Підлітки і тінейджери мають як спільні, так і протилежні риси. Так для цього періоду характерною є емоційна нестабільність, яка у підлітків, як правило, виражається в більш яскравій формі, так як процес дорослішання вже запущений, але ще не сформований.

У підлітків і тінейджерів виникають тотожні конфлікти зі старшим поколінням. У той час як підлітки можуть переживати моменти незгоди в пасивній формі, тінейджери здатні на більш радикальні дії – втеча з дому, приєднання до різних субкультур або молодіжним організаціям.

Найбільш гострим питанням для тінейджера є рання вагітність або шлюб, спровоковані початком ведення статевого життя.

Самоствердження
Самоствердження – процес прагнення досягти певного соціального статусу, або активно підтримувати вже набутий. Самоствердження має дві форми – активну і пасивну.

Активна форма супроводжується реальними вчинками, які ведуть до досягнення поставленої мети. Пасивна форма є соціальною демонстрацією своїх бажань, нерідко супроводжуваної агресією або полемікою при повній відсутності конкретних дій.

Самоствердження найбільш характерно для підлітків, що вступили в період перехідного віку. У цей час людина прагнути затвердити власне «Я» різними доступними і прийнятними методами. Самоствердження підлітків може виливатися у вступ в молодіжні організації, примикання до радикальних субкультурам.

Часто самоствердження веде до соціальних конфліктів – у негативній і агресивній формі підліток прагнути довести свою самостійність і рівність з іншими дорослими членами суспільства.

Посилання на основну публікацію