Переконання, Кримінальна відповідальність

Переконання. Почуття впевненості в істинності чого-небудь. Розрізняють переконання-віру (переважає суб’єктивна впевненість) і переконання-знання (грунтується на достовірній інформації). Переконання властиве прагнення втілити його в життя своїми діями і вчинками.

Кримінальна відповідальність. Вид юридичної відповідальності, правовий наслідок скоєного злочину. Кримінальна відповідальність полягає у застосуванні до винного кримінального покарання.

Кримінальне право. Галузь права (див. Галузь права), сукупність юридичних норм, що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і які визначають покарання тим, хто вчинив злочин (див. Злочин). Кримінальне право покликане забезпечити законність і правопорядок, припиняти, обмежувати злочинні прояви окремих членів суспільства. Воно має і профілактичну функцію.

Кримінально-процесуальне право. Галузь права (див. Галузь права), норми якої регулюють діяльність, пов’язану з порушенням, попереднім розслідуванням, судовим розглядом кримінальних справ. Кримінально-процесуальне право визначає завдання і компетенцію органів дізнання, слідства, прокурора, адвоката, суду першої, касаційної, наглядової інстанцій; права і обов’язки громадян, представників організацій, інших учасників кримінального процесу.

Узурпація (лат. Üsürpätio захоплення). Незаконне захоплення, привласнення, зазвичай влади і прав.

Указ. Правовий акт глави держави, наприклад президента.

Посилання на основну публікацію