Ознаки постіндустріального суспільства

Ознаки:

  • головна галузь економіки – сфера послуг;
  • провідний чинник виробництва – інформація;
  • переважання наукоємких високотехнологічних галузей виробництва;
  • комп’ютеризація, автоматизація, роботизація виробництва
  • впровадження інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності суспільства;
  • різноманіття форм власності;
  • висока соціальна мобільність;
  • основу структури суспільства займає середній клас (дрібні і середні підприємці, які мають стійкий дохід);
  • формується правова держава і громадянське суспільство;
  • глобалізація.

Приклади: Японія, Іспанія, Швеція та ін.

Посилання на основну публікацію