Ознаки індустріального суспільства

Ознаки:

 • головна галузь економіки – промисловість;
 • провідний чинник виробництва – капітал;
 • переважання машинного виробництва і механізація;
 • інтенсивний шлях економічного зростання;
 • ринкове господарство (виробництво на продаж);
 • панування приватної власності;
 • урбанізація – зростання і розвиток міст і міського населення;
 • висока соціальна мобільність;
 • основу структури суспільства займає клас промислових робітників;
 • розвивається масова культура;
 • регулятори суспільних відносин – закон і право;
 • демократизація суспільства, надання політичних свобод громадянам.

Приклади: російське і англійське суспільства 19 століття.

Посилання на основну публікацію