Ознаки держави

Узагальнюючи все, що відомо про державу з глибокої давнини до наших днів, можна виділити наступні його ознаки:

Єдність території. Держава поширює свою владу на населення, що живе в межах певної території, а саме це населення з появою держави перетворюється на його підданих або громадян.
Публічна влада. Владу як здатність і можливість окремої людини, групи або органу впливати на поведінку людей вельми поширене суспільне явище (батьківська влада, партійна влада). Але державі властива особлива влада, яку називають публічною. Її особливість у тому, що поширюється вона на все населення країни, для її здійснення створюється спеціальний апарат, що включає і органи примусу: збройні формування (армія, органи безпеки), тюрми, виправні установи.
Суверенітет. Внутрішній суверенітет означає, що влада держави вище влади будь-якої організації, існуючої в даному суспільстві (церкви, партії), його рішення обов’язкові для всіх громадян і не можуть бути скасовані будь-ким. Зовнішній суверенітет проявляється в незалежності від інших держав, у неприпустимості їх втручання у справи даної держави.
Законодавча діяльність. Тільки держава має виняткове право видавати загальнообов’язкові юридичні норми – закони країни. За допомогою правових норм держава закріплює певний суспільний порядок.
Податкові збори. Державні органи встановлюють спеціальні збори: податки, мита і забезпечують їх надходження в бюджет. Ці кошти, як ви вже знаєте, необхідні державі для вирішення різноманітних соціально-економічних і культурно-просвітницьких завдань (здійснення виробничих програм, соціальний захист населення, підтримка систем освіти та охорони здоров’я), а також для утримання державного апарату.

Посилання на основну публікацію