Освіта як соціальний інститут

Освіта в сучасному світі є ще однією з найважливіших організацій, якій державами приділяється велика увага. Це викликано необхідністю постійно отримувати нові знання, підвищувати кваліфікацію працівників, передавати дітям знання і вміння. Розглянемо освіту як соціальний інститут і дізнаємося, якими властивостями і функціями воно володіє.

Історія розвитку освіти

Потреба в освіті з’явилася ще в первісному суспільстві. Люди стали потребувати передачі знань і умінь з виготовлення знарядь праці, видобутку їжі, будівництва житла і так далі.

Спочатку знання передавалися з покоління в покоління, повідомлялися в усній формі, але з часом формуються спеціальні організації – школи, в яких учні вивчають предмети, записують нові знання, їх роботу оцінює вчитель.

2-ий століття н. е. ознаменувався появою римської триступеневої системи освіти, в якій діти навчалися письма, читання, рахунку, а в старших класах – грецької мови, риторики, граматики, геометрії, астрономії, медицині і деяких інших наук.

В 9-10 століттях, в тому числі на Русі, центрами писемності та освіти стають монастирі. При них відкривалися церковні школи.

Велика увага розвитку освіти приділяв Петро I. При ньому були відкриті різні освітні організації: числових школи, кадетські корпуси, пансіони. Вперше почали навчати дівчаток (інститути шляхетних дівчат).

У 19 столітті велике поширення отримали гімназії та реальні училища. Також існувало і домашнє навчання.

Сучасна система освіти являє собою взаємопов’язану ланцюжок установ: дошкільні освітні організації, початкова школа, основна школа, заклади середньої професійної освіти, вищої професійної освіти (бакалаврат, магістратура, аспірантура).

Функції освіти як соціального інституту

Освіта на даний момент є не тільки потребою людини, воно також викликано державним замовленням на випуск кваліфікованих професійно і життєво підкованих фахівців. Це, безсумнівно, впливає і на функції, що виконує освіту в суспільстві.

  • навчання і виховання молоді, передача їм знань, умінь і навичок, а також прищеплення основних цінностей;
  • професійний вибір і отримання спеціальних знань, забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами;
  • організація наступності освітніх установ, створення системи безперервної освіти протягом всього життя.

Як приклад безперервності освіти можна навести ситуацію, коли кожен працівник, незалежно від займаної посади, повинен постійно проходити курси підвищення кваліфікації.

Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що рисами сучасної освіти є його чітке державне регулювання, практична спрямованість і безперервність.

Що ми дізналися?

Отже, освіта – це один із соціальних інститутів, що грає велику роль в сучасному суспільстві. Система освіти формувалася протягом всієї історії людства і до теперішнього часу придбала кілька основних ознак, що характеризують її як сукупність установ, державних органів, норм, в комплексі досягають єдині цілі – навчання, виховання і професійне становлення людини, здатного вільно орієнтуватися в соціальному просторі, просувати свої ідеї, забезпечувати себе і свою сім’ю матеріальними благами.

Посилання на основну публікацію