Освіта

1. У чому полягають зв’язку освіти з соціальною та економічною сферами життя суспільства?

Освіта прямо пов’язане з соціальною та економічною сферами життя суспільства. Завдяки утворенню людина стає особистістю, яка усвідомлено прокладає свій шлях у житті, діє зі знанням справи, здатна творити нове і несе відповідальність за все зроблене.

Проте реальна ситуація в сфері освіти в сучасному світі продовжує залишатися складною. Якісна освіта вимагає великих витрат. Багатьом сім’ям з низьким достатком такі витрати «не по кишені». Тому представники різних соціальних верств неоднаково ставляться до перспектив отримання їх дітьми освіти високого рівня. Заможні люди є його прихильниками, добре розуміючи ті можливості, які воно відкриває. Небагаті люди, навпаки, зазвичай зацікавлені в тому, щоб їхні діти скоріше і з мінімальними витратами отримали професійну підготовку і забезпечили собі фінансову самостійність.

Високий рівень освіти в країні, економіка якої знаходиться в жалюгідному стані, зазвичай веде до того, що кращі випускники навчальних закладів шукають застосування своїм здібностям в інших, більш процвітаючих країнах. «Витік мізків», як називають це явище, означає також, що небагата країна, витрачаючи свої обмежені ресурси на підтримку високого якісного рівня освіти, по суті позбавляє багаті країни від частини відповідних витрат.

Ці та багато інших приклади показують, наскільки тісним і разом з тим неоднозначною, часом суперечливою є зв’язок освіти як однієї з областей духовної сфери суспільного життя з її соціальною і економічною сферами. Звичайно, утворення пов’язане і з політичною сферою життя суспільства. Справа насамперед у тому, що неосвічений, неписьменна людина по суті знаходиться поза сучасного політичного життя, бо йому важко буває зрозуміти, що в ній відбувається.

2. Охарактеризуйте основні особливості освіти як соціального інституту.

Освіта є соціальним інститутом, який забезпечує, насамперед, підготовку учнівської молоді до самостійного життя і в зв’язку з цим підготовку працівників, які мають потрібну для суспільства професію, спеціальність, кваліфікацію.

Діяльність освіти в тій чи іншій формі здійснювалася завжди, навіть на самих ранніх етапах історії людського суспільства. Адже навіть у первісному суспільстві дітей треба було навчати і виховувати, передаючи їм потрібні для життя знання та супроводжуючи їх відповідними настановами, дорученнями. Своєрідна «домашня школа» діяла і в сім’ї селянина чи ремісника. Тут дітям зазвичай належало займатися в дорослому житті тим же, чим займалися їхні батьки. Навчання в школах різних рівнів було привілеєм дітей із сімей, що належали до вищих соціальних верствам. Однак ускладнення організації суспільного життя і її зрослий динамізм призвели до того, що шкільна освіта, здійснюване за певним планом, поступово отримує все більш широке поширення.

У наші дні початкову освіту є обов’язковим і загальнодоступним практично у всіх країнах. Людина, яка не вміє читати, писати і рахувати, у сучасному суспільстві виявляється абсолютно безпорадним.

Авторитет освіти в сучасному суспільстві в цілому досить високий. Люди добре розуміють, що зростання освітнього рівня є важливою умовою зміцнення соціального статусу, переходу на більш високі щаблі в соціальній ієрархії. Ці та багато інших приклади показують, наскільки тісним і разом з тим неоднозначною, часом суперечливою є зв’язок освіти як однієї з областей духовної сфери суспільного життя з її соціальною і економічною сферами. Звичайно, утворення пов’язане і з політичною сферою життя суспільства.

3. Назвіть основні традиції та цінності білоруської системи освіти. Які традиції склалися у вашій школі?

У білоруській системі освіти склалися основні традиції та цінності. Моральні засади висловлюють історичний досвід білоруського народу, що пройшов через найскладніші випробування і зберіг оптимізм, мужність і разом з тим дивовижну людяність.

Народна педагогіка наших співвітчизників не вимагала якихось спеціальних навчальних занять та виховних заходів. Дитину виховувала вся повсякденне життя, наповнена не тільки турботами про хліб насущний, а й величезною увагою та інтересом до навколишнього світу, до добрих людським взаєминам. Казки, прислів’я і приказки, пісні, танці, легенди і перекази передавали від старших до молодших правила, норми, зразки організації життєдіяльності, гідної поведінки, виховували любов до своєї Батьківщини.

Багато свята, що стали традиційними в нашому суспільстві, пов’язані зі школою. Це і день знань, і день вчителя, свято, присвячене останньому шкільному дзвінку, урочисте вручення атестатів та випускні вечори. Урочисте вшанування кращих випускників, нагородження переможців предметних олімпіад, зустрічі Президента Республіки Білорусь з кращими учнями і студентами теж стали традиційними в нашій країні.

Одним з пріоритетних завдань білоруської системи освіти є забезпечення наступності в змісті, методах і формах навчання в закладах загальної середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти. Наша держава і суспільство націлюють систему освіти на формування соціально активної, професійно компетентної та мобільної особистості, здатної до успішної трудової діяльності в обраній сфері. Система освіти Республіки Білорусь включає освітні установи різних типів, напрямів і рівнів. Центральним її ланкою є загальноосвітня школа. Школі передує дошкільну освіту. Навчання в середній школі триває 11 років.

Заклади професійно-технічної освіти забезпечують підготовку робітників і службовців. Система освіти країни включає також установи, що забезпечують отримання середньої спеціальної та вищої освіти. Розрізняються вони за рівнем теоретичної і практичної підготовки фахівців, а значить, за ступенем складності завдань, які вони можуть вирішувати. Середня спеціальна освіта отримують в технікумах і коледжах. Вища освіта – в інститутах, університетах, академіях. Фундаментальну наукову, професійну освіту здійснюється в аспірантурі та докторантурі.

Система професійного та спеціальної освіти (середньої і вищої) будується так, щоб забезпечити потребу різних галузей народного господарства в кваліфікованих працівниках. Тому щороку в країні відкривається підготовка за новими, найбільш перспективними спеціальностями, затребуваним суспільством і державою, а за деякими спеціальностями набір, навпаки, скорочується або навіть припиняється.

У Білорусі створено мистецькі, спортивні, музичні школи, навчання в яких набуло спеціалізовану спрямованість. Для найбільш здібних учнів створені гімназії та ліцеї.

Система освіти включає і ряд інших навчальних закладів, що реалізують деякі спеціальні типи освіти. Це насамперед установи додаткової освіти дітей (центри виховної роботи, школи олімпійського резерву, будинки творчості, палаци молоді, клуби і т. П.). Дедалі важливішу роль відіграють установи для освіти дорослих, що забезпечують перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.

У нас в школі традиційно щороку проводиться день самоврядування, коли старшокласники замість вчителів проводять уроки.

4. Які установи включає до свого складу система освіти нашої країни?

Система освіти Республіки Білорусь включає освітні установи різних типів, напрямів і рівнів. Центральним її ланкою є загальноосвітня школа. Школі передує дошкільну освіту. Навчання в середній школі триває 11 років.

Заклади професійно-технічної освіти забезпечують підготовку робітників і службовців. Система освіти країни включає також установи, що забезпечують отримання середньої спеціальної та вищої освіти. Розрізняються вони за рівнем теоретичної і практичної підготовки фахівців, а значить, за ступенем складності завдань, які вони можуть вирішувати.

Середня спеціальна освіта отримують в технікумах і коледжах.

Вища освіта – в інститутах, університетах, академіях.

Фундаментальну наукову, професійну освіту здійснюється в аспірантурі та докторантурі.

У Білорусі створено мистецькі, спортивні, музичні школи, навчання в яких набуло спеціалізовану спрямованість. Для найбільш здібних учнів створені гімназії та ліцеї. Система освіти включає і ряд інших навчальних закладів, що реалізують деякі спеціальні типи освіти. Це насамперед установи додаткової освіти дітей (центри виховної роботи, школи олімпійського резерву, будинки творчості, палаци молоді, клуби і т. П.). Дедалі важливішу роль відіграють установи для освіти дорослих, що забезпечують перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.

5. На конкретних прикладах покажіть зв’язок освіти з завданнями розвитку нашого суспільства і держави.

Система професійного та спеціальної освіти (середньої і вищої) будується так, щоб забезпечити потребу різних галузей народного господарства в кваліфікованих працівниках. Тому щороку в країні відкривається підготовка за новими, найбільш перспективними спеціальностями, затребуваним суспільством і державою, а за деякими спеціальностями набір, навпаки, скорочується або навіть припиняється.

Посилання на основну публікацію