Особистість

Особистість – людина як особистість характеризується цілісною системою поглядів на навколишній світ, системою цінностей, активною життєвою позицією.

Людина – жива істота, наділена свідомістю, здатністю мислити, членороздільно вимовляти слова. Людина на відміну від інших живих істот здатний творити, створювати твори мистецтва.

Індивід (від лат. Individuum – «окрема людина, особистість») – людина, наділена особистісними рисами (зовнішніми і внутрішніми), що має тільки йому властивий склад мислення, здібності, таланти. Індивідуальні ознаки людини багато в чому визначаються генетичними зв’язками.

Мислення – здатність людини до розумової діяльності. Одним з головних відмінностей людини від інших живих істот є здатність мислити. Завдяки мисленню людина може перетворювати світ, шляхом створення нових предметів, потрібних йому для життя і подальшої діяльності (будинки, машини, технічні конструкції і т. Д.). У створенні нового для сучасного суспільства людина спирається на накопичені раніше цим суспільством знання і досвід. Причому мислення людина здатна уявити щось нове, що він ще тільки задумав зробити, і потім вже втілити в життя.

Посилання на основну публікацію