Особистість і моральна відповідальність

Моральна відповідальність особистості безпосередньо пов’язана зі специфікою реалізації моральної свободи. Право на володіння свободою дано морально-відповідальною поведінкою людини в соціумі.

Особистість і моральна відповідальність
Моральна відповідальність виражає здатність особистості самостійно регулювати свою діяльність і відповідати за свої вчинки та їх наслідки. Такий вид відповідальності мав вагу в усі часи, але в умовах трансформації суспільства та в кризових умовах моральна відповідальність набувала особливого значення для кожної людини і для суспільства в цілому.

Причому моральна відповідальність має велике значення для всіх сфер життя особистості – культурної, сімейної, політичної, господарської. Перш за все, будь-який вид відповідальності тягне за собою усвідомлення відповідності моральним нормам своїх дій і наслідків своїх вчинків.

Якщо говорити про більш вузькому розумінні моральної відповідальності, то вона визначається, як самостійно схвалена особистістю відповідальність, яка виступає в ролі боргу та виконання особистістю норм поведінки в суспільстві. Особиста моральна відповідальність прямо пропорційна рівню особистісних можливостей у міру свободи і моральний вибір.

Можна сказати, що моральна відповідальність багато в чому залежить від здатності до розуміння особистості, від її дієздатності і вірного тлумачення вимог. Таким чином, моральна відповідальність людини включає в себе правильно розуміння інших людей, допомогу їм і повагу до них, також – допомогу собі та здатність розуміти свої потреби. Це керівництво власними потребами, бажаннями і вчинками.

Що таке особистість?
Особистістю можна назвати систему соціально важливих якостей кожного індивіда і міру оволодіння ним соціальних цінностей. Поняття особистості безпосередньо пов’язане з поняттям індивідуальності, так як особистість включає в себе індивідуальні здібності соціальної взаємодії.

На характеристику особистості впливає рівень розвитку свідомості людини і співвідношення його свідомості з суспільною свідомістю. Багато хто розглядає рівень особистості як здатність взаємодіяти з суспільством і проявляти свої якості і здібності в ньому. Особистість включається в себе ставлення до людей і суспільства, до самого себе і до суспільних обов’язків. Але не тільки це суттєво для особистості.

Це й до реалізації своїх стосунків, яка багато в чому залежить від творчих можливостей людини та їх рівня розвитку. Також це залежить від його вмінь і знань, від його інтелектуальних і емоційно-вольових якостей.

Важливо відзначити, що людина не народжується з готовими інтересами, з певним характером і особистістю. Все це формується за життя людини, під впливом його природної основи та умов його дорослішання і виховання.

Біологічна природа людини теж впливає на рівень психічного розвитку людини, але все ж вирішальним фактором є соціальна спадковість. Досвід, який закріплений в предметах духовної та матеріальної культури, в системі цінностей і знань суспільства, в системі суспільних відносин, має величезний вплив на розвиток особистості кожної людини.

Посилання на основну публікацію