Особистість і її характеристики

Особистість – це поняття, яке відображає соціальну структуру людини, розглядає індивіда з точки зору його причетності до соціально-культурного життя суспільства.

Поняття особистості

Поняття особистість вказує на наявність і рівень розвитку індивідуального початку кожної людини і її реалізації в суспільних відносинах.

У вузькому сенсі під словом «особистість» мають на увазі індивіда, який здатен бути суб’єктом суспільних відносин і здійснювати свідому діяльність.

У широкому розумінні поняття особистість систематизує ті людські риси, які необхідні їй при веденні соціального життя. Замість слова «особистість» можна вживати вираз соціальний і психологічний образ – ці поняття фактично тотожні між собою.

Основні характеристики особистості

У сучасному суспільствознавстві виділяють такі основні характеристики особистості:

 • наявність волі;
 • свободи;
 • розуму;
 • почуттів, які в загальній складності ведуть до персоналізації.

Давайте розглянемо, що означає кожен атрибут особистості.

Під волею розуміється здатність людини здійснювати певні дії за своїм бажанням, і можливість нести за них відповідальність.

Ідейне ставлення людини до дій досконале завдяки прояву волі, яке називається свободою.

Здатність до аналізу наслідків вчинених дій має назву розум.

Почуття представляють собою емоційний процес, які супроводжують ту чи іншу свідому дію людини.

Темпераменти

Стійка система індивідуальних особливостей особистості, які проявляються в динамічних аспектах її діяльності.

Темперамент – це основа характеру людини.

Дуже часто темперамент розглядається як вищий показник нервових станів кожного індивіда. Розрізняють чотири види темпераменту:

 • Флегматик – незворушні люди, які мають стійкий настрій. Такі особистості скупі на прояви емоцій, завжди врівноважені.
 • Холерик – рвучкі люди, яким не чужі прояви агресії. У таких особистостей немає рівноваги в психічних процесах.
 • Сангвінік – рухливі люди, щедрі на емоції, володіють яскравою мімікою. На відміну від холериків, такі особистості вміють контролювати свої емоції, часто перетворюючи агресію в сміх.
 • Меланхолік – ранимі люди, з тонкою структурою психіки. Характерною рисою є емоційна ранимість, здатність впадати в депресію.

Характер людини

Характер є стійкою структурою психічних властивостей особистості, які проявляються як у динамічній, так і статичній поведінці. Говорячи про характер особистості, ми маємо на увазі сукупність її яскравих якостей і властивостей, які впливають на її дії та повеління.

Риси характеру сприяють вибору вектора способу життя і поведінки людини. У широкому сенсі під поняттям «характер» мають на увазі типову поведінку індивіда в різних життєвих ситуаціях.

Здібності

Здібності представляють собою яскраво виражені індивідуальні властивості кожної особистості, які важливі для здійснення певного виду діяльності.

Здібності не слід плутати з талантом.

На відміну від таланту, здібності вказують на те, чи має людина схильність набути:

 • навички;
 • вміння;
 • знання.

У той час як талант говорить про вже властиві людині навички.

Посилання на основну публікацію