Особисті немайнові права

Особисті немайнові права поділяються на дві групи:

  • особисті права, не пов’язані з майновими і є невідчужуваними, наприклад, право на ім’я, честь і гідність, вибір роду занять і місця проживання, особиста недоторканність і недоторканність приватного життя та інші.
  • особисті немайнові права, пов’язані з майновими, наприклад, авторське право на твори науки, літератури і мистецтва. З одного боку, автор має по відношенню до свого твору особисті немайнові права: право авторства, право автора на ім’я, право на недоторканність свого твору, право на його оприлюднення. А з іншого боку автор має виключне право на використання свого твору будь-яким законним способом: публічний показ, продаж, прокат та отримання винагороди (гонорару). Виключне право автора є майновим.
Посилання на основну публікацію