1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Основні сфери життя суспільства

Основні сфери життя суспільства

Суспільство можна поділити на чотири області, або сфери. Слова «область» і «сфера» вживаються тут не в природно-науковому або математичному сенсі. Ці слова дозволяють виділити в цілому суспільстві його частини, кожна з яких включає в себе елементи і відносини, що об’єднуються по їх місцю і ролі в житті суспільства.

Економічна сфера є багато в чому визначальною по відношенню до інших сфер. У неї входять промислове і сільськогосподарське виробництво, відносини людей у процесі виробництва, обмін продуктами виробничої діяльності, їх розподіл.

Соціальна сфера включає в себе шари і класи, класові відносини, нації і національні відносини, сім’ю, сімейно-побутові відносини, установи виховання, медичного обслуговування, дозвілля.

Політична сфера життя суспільства включає в себе політику, держава, право, зв’язок між ними, відносини людей з приводу влади.

Духовна сфера охоплює науку, моральність, релігію, мистецтво, наукові установи, релігійні організації, заклади культури, відповідну діяльність людей.

Всі чотири сфери взаємодіють один з одним.

Всередині суспільства на кожному етапі розвитку всі його елементи (виробництво, техніка, наука, мова, великі групи людей, первинні колективи), всі відносини між людьми (виробничі, міжгрупові, міжнаціональні, сімейні, побутові, політичні, духовні), всі чотири сфери взаємопов’язані і становлять єдине ціле, т. е. конкретне суспільство, що має певний вигляд.

На збереження цілісності суспільства і регулювання різноманітних відносин між людьми спрямовані соціальні норми, т. Е. Правила поведінки, які складалися відповідно до потреб суспільства. Ці норми можуть мати форму дозволу, т. Е. Дозволу вести себе певним чином; приписи, т. е. вказівки на необхідні дії; заборони, т. е. вказівки на дії, яких не слід здійснювати. Іншими словами, соціальні норми показують, які вчинки суспільство схвалює, а які не схвалює. До числа найдавніших соціальних норм відносяться звичаї. Ви добре знаєте звичаї святкування Різдва і Нового року. Поширені також звичаї гостинності, поваги до старших та ін. Цим нормам слідують величезні маси людей.

До найбільш значущих належать моральні та правові норми, з якими вам належить зустрітися в наступній частині цього підручника. Тут же відзначимо, що суспільство через соціальні норми дає кожній людині зразки поведінки. Для кожної людини соціальні норми служать мірою його поведінки, якої він керується. А для суспільства норми є критерієм оцінки цієї поведінки. Порушення будь-яких соціальних норм в суспільстві засуджується, а порушення деяких з них може спричинити за собою суворі санкції: позбавлення волі та інші покарання.

ПОДІЛИТИСЯ: