Основи ринкових відносин

Ринок – це механізм, що з’єднує виробника і споживача для укладання угод купівлі та продажу товарів. В основі ринкових відносин лежать два закони – попиту і пропозиції: «Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти? »

Для того, щоб ринок існував, необхідні наступні умови:

– приватна власність,

– Самостійність і конкуренція підприємств,

– Особиста зацікавленість виробника і споживача,

– Свобода вибору товарів і послуг.

Ринок виконує певні функції:

– Регулює грошовий потік,

– Визначає попит, пропозиція і ціну товару,

– Сприяє конкуренції та селекції (відбору сильніших виробників),

– Виконує посередницьку та інформаційну функції.

Ринок може бути місцевим (сільський, міський), внутрішнім (національно-державний) і зовнішнім (світовий).

За змістом ринок може бути споживчий, засобів виробництва, робочої сили, позичкових капіталів, валюти і цінних паперів, інноваційних технологій.

За формою ринок може бути конкурентний і монополізований.

Посилання на основну публікацію