Оподаткування: принципи і система оподаткування

Оподаткування – це система вилучення грошових коштів владним суб’єктом (державними або муніципальними органами) у підлеглого об’єкта. В історії нерідкі випадки насильницького вилучення майна, але в наш час вилучення відбувається зазвичай за добровільно-примусовому принципом. Оподаткування є основним джерелом фінансування державних органів.

Принципи оподаткування.

 • Принцип обов’язковості – обов’язкова сплата податків і невідворотна.
 • Принцип рівності – розподіл податків повинно бути рівним, тобто сплачені податки повинні бути рівними тим вигодам, які платники отримують або можуть отримати від держави.
 • Принцип визначеності – правила сплати податків повинні бути визначені заздалегідь, до закінчення терміну сплати.
 • Принцип економічності – витрати на оподаткування не повинні перевищувати 7% від надходжень, інакше система оподаткування буде неефективною.
 • Принцип пропорційності – визначення ліміту податків по відношенню до ВВП.
 • Принцип рухливості – здатність системи оподаткування оперативно розширитися у разі надзвичайних, непередбачених витрат держави.
 • Принцип стабільності – нормальний інтервал змін в оподаткуванні в розвинених країнах – не частіше, ніж раз в три-п’ять років.
 • Принцип оптимальності – оптимальний вибір джерел і об’єктів оподаткування.
 • Принцип єдності – податкове право, єдине для всіх фізичних і юридичних осіб на всій території країни.
 • Принцип справедливості – найпроблематичніший принцип: у багатьох країнах (у нашій в тому числі) санкції за несплату чи несвоєчасну сплату податків не йдуть ні в яке порівняння з мізерною відповідальністю податкових органів у разі неправомірних штрафів або необґрунтованих зборів.
 • Принцип зручності справляння податків – сплата податків не повинна завдавати незручності платникам податків за умовами місця і часу сплати.

Система оподаткування.

Система оподаткування – це комплекс усіх податків і зборів. Основи цієї системи закріплені на державному рівні спеціальних податкових кодексах або інших нормативно-правових актах. В Україні існує 5 видів системи оподаткування:

 • загальна система оподаткування;
 • спрощена система оподаткування (ССО);
 • єдиний податок на поставлений дохід;
 • єдиний сільськогосподарський податок;
 • патентна система оподаткування.

(Можливо в системі оподаткування, які я написав, можуть бути неточності)

Основні поняття, пов’язані з оподаткуванням.

Платник податку – це юридична або фізична особа, на яку державою покладено обов’язок сплачувати податки. Щодо податкового кодексу платники податків мають свої права і обов’язки.

Податкова база – сукупність об’єктів оподаткування за певний період на певній території. Грубо кажучи – список всіх платників податків.

Податкова політика (або фіскальна політика) – один з методів втручання держави в економіку з метою забезпечення стабільності економіки та наповнення державного бюджету. Під впливом економічної обстановки і поточного економічного циклу, держава може проводити різні види податкової політики – стримуючу або стимулюючу, дискреционную або автоматичну (встановлення змінених податкових ставок вручну або автоматично, в залежності від зміни економічної ситуації).

Податкове право – система правових норм, що регулює соціальні відносини в сфері оподаткування. Джерелами податкового права, як правило, є: конституція країни, податковий кодекс та інші державні нормативно-правові акти. Не слід плутати податкове право з бюджетним правом.

Посилання на основну публікацію