Опитування, Досвід, Ортодокс

Опитування. У соціології – метод дослідження, збір первинної інформації про об’єктивні і суб’єктивні фактах зі слів опитуваних (респондентів). Опитування буває суцільним і вибірковим (опитується невелика частина населення, відібрана за спеціальними методиками). Опитування проводять у формах анкетування та інтерв’ю.

Досвід. У філософії – засноване на практиці пізнання дійсності, безпосереднє спостереження, експеримент.

Ортодокс (грец. Orthodoxos правовірний). Послідовний, неухильно дотримується основ якого-небудь вчення, світогляду, поглядів чоловік.

Засуджений. Особа, щодо якого вирок, винесений судом, набув законної сили і якому призначено покарання, передбачене кримінальним кодексом.

Відповідальність. У праві – покарання, державний примус до виконання вимог права, застосування передбачених законом санкцій. Види правової відповідальності: кримінальна, цивільна, адміністративна, дисциплінарна та ін.

Відповідач. Сторона цивільної справи, яка розглядається в суді, або господарського спору, розглянутого в арбітражі. У суді відповідачі можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, в арбітражі – тільки юридичні.

Відхиляється поведінка. Поведінка, яка не узгоджується з нормами, вимогами права і моралі, не відповідає тому, чого чекає від людини суспільство.

Відносна істина. У філософії – неповне, обмежене знання, вірне лише в певних умовах, яким володіє людство на даному етапі свого розвитку. Отримання відносної істини – нескінченний шлях до абсолютної істини, до більш повного і точного знання. Див. Абсолютна істина, Істина.

Посилання на основну публікацію